NIGDY NIE ZAPOMNIJ CO ON UCZYNIŁ DLA CIEBIE

Jezus powiedział przypowieść o słudze, któremu darowano wielki dług (Mat. 18:23-35).Ten człowiek znalazł łaskę i miłosierdzie u swojego pana, ale potem lekko potraktował tę łaskę i miłosierdzie. Natychmiast po tym, kiedy otrzymał przebaczenie, wyszedł i zaczął dusić człowieka, który był mu winien małą, nieznaczną kwotę i żądał, „Oddaj mi coś winien!” Kiedy ten dłużnik prosił go o zmiłowanie, człowiek ten odmówił i wsadził go do więzienia.

Dlaczego ten człowiek był taki srogi? Dlaczego nie okazał miłosierdzia? Dlatego, że nie wziął pod uwagę tego, że sam nie był godzien. Nie rozumiał jak beznadziejnym i niezmiernie grzesznym było jego życie. Nie docenił niebezpieczeństwa w jakim się znajdował, jak blisko był śmierci zanim została mu okazana łaska. Kiedy jego pan dowiedział się o tym co ten niewdzięczny człowiek zrobił dla innego dłużnika, wrzucił go do więzienia na resztę życia.

Kiedy przygotowywałem to poselstwo, Pan mnie zatrzymał i powiedział: „Dawidzie, zapomnij o swoim poselstwie teraz. Chcę z tobą porozmawiać o twoim duchu osądzania, twoim braku miłosierdzia.”

Pomyślałem sobie, „Ja, Panie? Jestem jednym z najbardziej miłosiernych kaznodziejów w Ameryce.” Ale On zaczął mi przypominać to wszystko, co powiedziałem do młodych kaznodziejów, to co wypowiadałem ostrymi słowami. Potem mi przypomniał wszystko, co powiedziałem bez wrażliwości do ludzi, którzy upadli, ludzi, których skreśliłem.

Ta sesja mnie całkowicie powaliła. Płakałem przed Panem. Kiedy pytałem Pana jak to było możliwe, On odpowiedział, „Ty zapomniałeś co ja uczyniłem dla ciebie, jaką niesamowitą łaskę tobie okazywałem. Ile razy wyciągnąłem ciebie z czegoś, co mogło ciebie zniszczyć? Nie było by ciebie tutaj bez Mojego miłosierdzia.”

Umiłowany, zanim będziesz mógł okazać miłosierdzie komuś innemu, musisz spojrzeć na dół, gdzie byś był bez Bożego miłosierdzia. Tylko wtedy możesz powiedzieć, „Boże, wiem co uczyniłeś dla mnie i możesz uczynić to samo dla mojego przyjaciele, który jest w grzechu. Kiedyś i ja byłem tak samo bezbożny w Twoich oczach. Nie mogę osądzać tego przyjaciela, ponieważ Ty mnie okazałeś łaskę.”