PAN JEST BLISKO

Bóg jest bardziej przygotowany, by dotrzymać danych ci obietnic, niż szatan jest w stanie cię zrujnować. Nie ma znaczenia, jak blisko wróg podchodzi, Pan jest bliżej.

„Blisko są ci, którzy prześladują mnie złośliwie, Oddalili się od zakonu twojego. Bliski jesteś, Panie... ” (Psalm 119:150-151). Innymi słowy Dawid powiada, „ Boże, jeżeli moi wrogowie są blisko, by mnie zniszczyć, Ty jesteś bliżej w czasie mojej potrzeby.”

Hebrajskie słowo blisko w tym wierszu oznacza „obrona”. To znaczy, „jestem blisko dla twojej obrony.” Bóg mówi, że jest szczególnie blisko, by bronić uciśnionych i tych, którzy są złamanego serca.
  • „Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest "Święty": Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych” (Izajasz 57:15). 
  • „Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu” (Psalm 34:19). 
Czy jesteś dzieckiem Bożym? Czy Pan Jezus mieszka w tobie? Bóg mówi, że jest blisko ciebie w twojej udręce. Oto Jego obietnica dla ciebie:

„Nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem;... Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo Ja jestem z tobą” (Izajasz 43:1-5).

Dawid widział Boga, który go trzyma, „.... za prawą rękę” (Psalm 73:23) Powiada, „Bóg nie tylko jest blisko mnie, ale idzie ze mną i prowadzi mnie za rękę przez to całe zamieszanie. Choćby wszyscy wrogowie wystąpili przeciwko mnie, moja ręka jest a ręce Ojca!”

Ponadto Dawid mówi, że Bóg mówił do niego, dając mu rady i wskazówki: „Prowadzisz mnie według rady swojej” (w. 24).