PEŁNI NADZIEI

Jozue i Kaleb byli wśród tych 12 wywiadowców wysłanych do przeszpiegowania Ziemi Obiecanej. Oni nie wylewali łez i nie opłakiwali warunków jakie znaleźli. Zamiast tego radowali się po przejściu tej ziemi i wrócili pełni nadziei, wiary i wizji.

Czy znasz takich chrześcijan? Zawsze są radośni. Wiesz, że przeżywają wielkie doświadczenia, ale wydaje się, że wiedzą jak się trzymać Boga w takiej sytuacji.

A co z tobą? Czy jesteś zawsze przybity, zawsze narzekasz? Może twoje osobiste problemy czy sytuacje rodzinne pokonały ciebie i pochłonęły twoją duszę. Umiłowany, bez względu na to co przeżywasz, jesteś drogocenny dla Boga. Jeżeli przyjdziesz do Niego z pokutującym sercem i głodną duszą, On ci da Swoją wizję i nadzieję.

Jozue i Kaleb mieli objawienie swojej wartości w oczach Boga i wiedzieli, że Izrael był czymś szczególnym dla Pana. To był klucz do ich pełnego nadziei, zwycięskiego ducha. Jozue powiedział: „Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to, to wprowadzi nas do tej ziemi i da ją nam” (4 Mojż. 14:8). Innymi słowy: „Ponieważ On ma w nas upodobanie, to tak jakbyśmy już byli w tej ziemi.”

Jest to takie samo objawienie jakie miał Dawid: „On mnie wyprowadził, ponieważ ma we mnie upodobanie.” Tak samo każdy zwycięski chrześcijanin dzisiaj ma takie samo objawienie kochającego Ojca Niebiańskiego: „Nie możemy zawieść! Wszyscy nasi wrogowie są dla nas pokarmem, dlatego, że jesteśmy drogimi dla Pana i On ma w nas upodobanie.”

Pozwólcie, że objawię wam wielkie miłosierdzie Boże w zwiastowaniu Jozuego i Kaleba. Izrael spędził noc w buncie, tarzając się w niewierze, płacząc tak, jakby Bóg o nich zapomniał i wreszcie wyznaczyli dowódcę, żeby ich poprowadził z powrotem do Egiptu. Jednak Pan posłał do nich Jozuego i Kaleba, którzy powiedzieli do ludu: „Pomimo waszej nocy zamieszania – pomimo waszego ubóstwa i narzekania – Bóg ma w was upodobanie. On was dalej poprowadzi. Nie bójcie się, jesteście drogocenni dla Niego” ( zobacz 4 Mojż. 14:9).