PRZYBLIZANIE SIĘ DO NIEGO

Mam słowo od Pana dla wielu, którzy czytają te rozważania. W Słowie Bożym jest potężna obietnica, której musisz się właśnie teraz uchwycić. Wierzę, że jeżeli zaczniesz działać na podstawie tej obietnicy, doświadczysz wielkiego, nowego rodzaju zwycięstwa w twoim życiu.

Ta obietnica, to: „Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was” (Jak. 4:8). A teraz musisz przeczytać resztę tego wiersza: „Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.”

Jest to wielka obietnica zwycięstwa nad wszelkim grzechem.. Tego zwycięstwa nie możesz sam wypracować. Nie możesz obmyć swoich rąk i oczyścić sam swojego serca. Jakub mówi, „Jeżeli chcesz mieć czyste ręce i serce, jeżeli chcesz mieć zwycięstwo nad grzechem, pokusą i wszelkim złem, które cię atakuje, musisz przybliżyć się do Boga i uwierzyć, że On jest blisko ciebie.”

Wszystko zależy od bliskości Boga. Po prostu przybliż się do Niego, uwierz, że jest blisko ciebie, a On zajmie się wszystkimi wrogami w twoim ciele.

Może zapytasz, „Ale jak mam się przybliżyć do Boga?” Odpowiedź jest bardzo prosta, wręcz dziecinna: Po prostu idź do Pana i porozmawiaj z Nim – w każdej chwili, wszędzie, przez cały dzień. Rozmawiaj z Nim w prysznicu, w drodze do pracy, wszędzie, przybliżaj się do Niego z pełną ufnością i wiarą.

Wiele lat temu pracowałem z Kathryn Kuhlman. Ta droga kobieta Boża zazwyczaj pracowała siedemnaście godzin dziennie. Często zastanawiałem się, „Kiedy ona w ogóle ma czas, by zamknąć się w swojej komorze modlitwy?”

Wtedy zauważyłem, że ona zawsze coś mówiła jakby do siebie. Ona się modliła! Modliła się, kiedy prowadziła samochód, kiedy jechała windą. Gdziekolwiek była, zawsze rozmawiała z Panem.

Pewnego dnia powiedziała do mnie, „Dawidzie, Biblia mówi, byśmy modlili się nieustannie. Ja rozmawiam z Panem cały dzień. On jest dla mnie tak realny, jak ty. Nie muszę odchodzić gdzieś, by nawiązać z Nim kontakt, bo rozmawiamy cały czas. Jesteśmy przyjaciółmi.”

Kochani, Bóg zawsze jest dostępny. Ja wierzę w modlitwę w komorze, ale twoja komora może być w pociągu, w samochodzie, wszędzie możesz być sam z Nim.

Oto Boża obietnica dla ciebie, jeżeli będziesz praktykować przybliżanie się do Niego przez cały dzień:

„Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie jego, I uciekają przed obliczem jego ci, którzy go nienawidzą. Jak się rozprasza dym, tak ich rozpraszasz; Jak się rozpływa wosk od ognia, Tak giną przed Bogiem bezbożni” (Psalm 68:2-3).