CIERPLIWOŚC BOŻA by Gary Wilkerson

Kiedy Jezus mówi w Objawieniu 3:15, (Bodaj byś był zimny albo gorący,” mówi, że nie chce, byśmy byli letni. Niektóre tłumaczenia mówią, (Chciałbym raczej, byś był gorący lub zimny, ale nie letni.” Ta mała fraza „wolałbym raczej” jest różnicą pomiędzy kimś, kto jest przeciwko tobie, a kimś, kto jest za tobą.

Jeżeli ktoś miałby powiedzieć „wolałbym raczej”, na temat czegoś w moim życiu, chciałbym, by był to Jezus. Kiedy On mówi, „”Chciałbym, byś był zapalony dla Boga”, możesz mieć pewność, że On rozpoczyna działanie, ściągając wszystkie możliwe środki z nieba dla ciebie, by twoją letniość zmienić na ogień – by cię sprowadzić z powrotem!

Widzimy, jak Jezus mówi w wierszu 16, „A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, to Ja...” Podoba mi się fakt, że Jezus powiedział, „To Ja..”, bo mógł też powiedzieć, „Ja już...”

To dobra nowina dla letnich ludzi, że On chce ich sprowadzić z powrotem do ognia Bożego. Jest to dobra nowina, bo chociaż On brzydzi się tym smakiem w ustach, Jego miłość jest wielka. Ta uśmierzająca gniew miłość Baranka Bożego została wylana na nas tak, że nawet kiedy jesteśmy daleko od tego, czego On pragnie w nas, to nas nie wypluł.

Ojcowie pierwszego kościoła nazwali to wyrozumiałością Bożą. Co to jest wyrozumiałość? Jest to cierpliwość Boża i znoszenie nas nawet w naszej letniości. On nie kocha twojej letniości, ale kocha ciebie. Jego łaska, Jego plany, Jego moc są dostępne właśnie teraz, by odnowić twoje serce, jeżeli odpowiesz w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi.

Jezus również powiedział do letnich, „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego” (patrz Objaw. 3:20).