PAMIĘTAJ CO BÓG UCZYNIŁ

Mamy tendencję zapominania dobroci, jaką Bóg nam okazał. Kiedy stawiamy czoła nowym wyzwaniom, to często nie pamiętamy naszego wybawiania z poprzednich.

Kiedy Dawid stał przed Goliatem, to przypominał sobie swoje poprzednie zwycięstwa, żeby podbudować swoją wiarę. „Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: Sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody; wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego; a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go; Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lży szeregi Boga żywego” (1 Samuela 17:34-36).

Mojżesz przypominał Izraelowi wszystkie poprzednie sytuacje, kiedy Bóg ich ratował, a potem ostrzegał ich: „Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów” (5 Mojż. 4:9).

Biblia mówi o Izraelu: „ Nie strzegli przymierza Bożego, ...Zapomnieli o czynach jego o cudownych dziełach, które im ukazał” (Psalm 78:10-11). Tak jak Izraelici, my mamy taką samą tendencję, kiedy stawiamy czoła nowym doświadczeniom. Mówimy, Ach Boże, tym razem to jest dla mnie za dużo.” Ale Bóg odpowiada, „Po prostu spójrz wstecz i pamiętaj o Mnie!”

Jeżeli potrzeba, spisuj sobie dzienniczek, aby sobie przypominać o Bożych działaniach w twoim życiu. Zapisz sobie kilka myśli wieczorem zanim się położysz do snu. Zrób co trzeba, żeby sobie przypominać to wszystko, co Bóg uczynił dla ciebie, wszystkie rany jakie przeżywałeś i jak Bóg ciebie z tego wyprowadził. A kiedy przyjdzie następne doświadczenie, otwórz swój notatnik i powiedz diabłu, „tym razem mnie nie oszukasz. Mój Bóg mnie przeprowadził przedtem i uczyni to znowu.”