NAJPEWNIEJSZA POMOC W UTRAPIENIACH

Wielu drogich chrześcijan opowiada mi historie o niesamowitych utrapieniach – problemach, które narastają, zniechęceniach, które do nich przychodzą. Po ludzku mówiąc, wszystko to wygląda na sytuacje bez wyjścia i moje serce wychodzi do każdego wierzącego, który przeżywa takie doświadczenia.

Każdy chrześcijanin musi być przekonany, że jest drogocenny, kochany – i że Bóg jest blisko. Właściwie czym wróg jest bliżej, On jest wierniejszy, by objawiać Swoją bliskość i mocniej trzyma za rękę Swoje drogocenne dziecko.

„Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą” (Psalm 46:1). Rdzeń słowa utrapienie oznacza tu „ciasne miejsce.” Czy jesteś w takim ciasnym miejscu? Czytaj Boże obietnice, że wyprowadzi cię z tego miejsca:
  • „Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego! Niech ci ześle pomoc ze świątyni I niech cię wesprze z Syjonu!” (Psalm 20_2-3). 
  • „Raduję się i weselę łaską twoją. Gdyż wejrzałeś na niedolę moją, Poznałeś utrapienie duszy mojej. Nie wydałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, Postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony! Zmętniało od zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje” (Psalm 31:8-10). 
  • „Jak wielka jest dobroć twoja, Którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, Którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie! Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi, Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami” (Psalm 31:20-21). 
  • „Błogosławiony niech będzie Pan, Gdyż okazał mi cudowną łaskę swoją w warownym grodzie. A ja rzekłem w niepokoju swoim: Zostałem odtrącony sprzed oczu twoich. Zaiste, wysłuchałeś głosu błagania mego, Kiedy wołałem do ciebie. Miłujcie Pana wszyscy wierni jego! Pan strzeże wiernych, A wyniosłemu odpłaca tak jak zasługuje Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu” (Psalm 31:22-25).