ON BĘDZIE DZIAŁAŁ DLA CIEBIE!

Czy myślisz, że Pan będzie siedział bezczynnie i pozwoli, by diabeł robił z tobą to, co zechce? Gdyby Bóg nie działał w twojej sprawie, kiedy Go potrzebujesz, byłby niczym więcej, niż fałszywy bożek Baal!

Eliasz miał spotkanie z prorokami Baala na Górze Karmel, gdzie zbudował ołtarz. Test był taki: „Ten bóg, który dzisiaj odpowie na modlitwę, jest Bogiem!” Eliasz modlił się, by ogień zstąpił w ponadnaturalny sposób na ofiarę złożoną na ołtarzu – i dokładnie tak się stało.

Zanim jednak to się stało, prorocy Baala tańczyli od rana do południa, wołając, błagając i prosząc ich boga o odpowiedź. „Ale nie było odpowiedzi” (1 Król. 18:26).

Eliasz szydził z tych fałszywych proroków: „Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi!” (w. 27). Eliasz mówił, „Gdzie jest wasz bóg? Może jest na urlopie? Może śpi? Może wyszedł na spacer?”

Moglibyśmy tak samo szydzić z Boga, gdyby nie odpowiadał, kiedy do Niego wołamy. Kiedy się modlimy, On nie pozwoli, by z Niego szydzono za to, że nie odpowiada.. Biblia mówi o Nim: „Nie da się potknąć twej nodze... Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela” (Psalm 121:3-4). Nasz Bóg cały czas czuwa i zwraca uwagę na każdą naszą potrzebę.

„Blisko są ci, którzy prześladują mnie złośliwie, Oddalili się od zakonu twojego. Bliski jesteś, Panie, a wszystkie twe przykazania są prawdą” (Psalm 119:150-151).

Ta wspaniała prawda w tym urywku może zmienić twoje życie, dając ci pokój i odpocznienie przewyższające wszystko, co dotychczas przeżyłeś. Kiedy zrozumiesz prawdę, że Bóg jest stale blisko ciebie, że cię kocha, to wszelki strach i niepokój musi odejść.