DLACZEGO BÓG WYBAWIŁ CIEBIE W PRZESZŁOŚCI?

Dawid napisał: „ W niedoli mojej wzywałem Pana I wołałem o pomoc do Boga mego, z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu jego. ... Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mię z wód wielkich. Wyratował mię od potężnego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, ale Pan był podporą moją” (Psalm 18: 7, 17-19).

Drogi święty, możesz być pewny, że jeżeli jesteś doświadczany, to dlatego, że Bóg ma w tobie upodobanie. „Kogo Pan miłuje, tego karze” (Hebr. 12:6). Twoje doświadczenia są znakiem Jego miłości.

Musisz również pamiętać, że przeminie to wszystko, cokolwiek przeżywasz. Niedawno czytałem taki fragment w jednym z moich pamiętników, który zapisałem, kiedy przeżywałem wielkie doświadczenia. Trzy miesiące wpisów wszystkie kończyły się tym samym wyrażeniem: „Ach Boże, kiedy skończy się ta zmora?” Potem nagle w poprzek tych słów pojawiło się dużymi literami: SKOŃCZYŁO SIĘ – ON MNIE WYBAWIŁ!”

Mogę szczerze powiedzieć, że nauczyłem się więcej podczas moich ucisków, niż kiedykolwiek w dobrych czasach. Powodzenie materialne nas nie uczy – ale uciski tak. Albert Schweitzer powiedział: „Szczęście to dobre zdrowie i złe wspomnienia.” Albo czy budujesz twoją wiarę, wiedząc, że Bóg wybawia?

Jest tylko jedna droga, żeby zakończyć twoje obecne problemy: Pamiętaj, że twój Ojciec niebiański ma w tobie upodobanie. On ma dla ciebie plan, wielką inwestycję w ciebie. „Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa” (Filipian 1:16). Twój Ojciec przygotowuje cię, abyś był weteranem duchowej walki, przykładem wiary i ufności dla tego pokolenia.