CZY JESTEŚ MIŁOSIERNYM CHRZEŚCIJANINEM?

„Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.

Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia” (Łuk. 6:35-37).

Pamiętacie historię Sodomy i Gomory, opisaną w 1 Mojżeszowej. Dwóch aniołów, wyglądających jak mężczyźni, zbliżyło się do bram Sodomy. Prawdopodobnie byli ubrani, jak przeciętni ludzie.

Bratanek Abrahama Lot siedział w bramie miasta, prawdopodobnie jako oficjalny przedstawiciel miasta (może był jednym ze starszych, którzy witali gości).

Zapytam was: Dlaczego Bóg wysłał aniołów, by wyratowali Lota i jego rodzinę? Wiemy, że Lot i jego córki w końcu zostali wyratowani z Sodomy, ale jego dwóch zięciów i żona zginęli. Dlaczego Lot został wyratowany? Dlaczego Bóg wysłał aniołów, którzy dosłownie wyciągnęli tego człowieka za rękę, by nie zginął?

Czy to z powodu wysokiej moralności Lota? Czy dlatego, ze Bóg widział w nim coś wielkiego? Nie! Odpowiedź jest prosta: „Pan chciał go oszczędzić, więc wyprowadzili go i pozostawili poza miastem” (1 Mojż. 19:16). Bóg był miłosierny dla Lota.

Ja widzę Lota, jako typ wierzącego w czasach ostatecznych, żyjącego w grzesznym społeczeństwie, które ma zostać osądzone. Ameryka jest już dojrzała do zniszczenia; nasz naród już przeżywa sądy. Lot reprezentuje w nim sprawiedliwą resztkę kościoła, bo Biblia nazywa Lota człowiekiem sprawiedliwym. (Patrz 2 Piotra 2:6-8).

Jeżeli kościół Boży dzisiaj jest sprawiedliwy, jest to tylko dzięki krwi Jezusa Chrystusa, a nie z powodu swojej dobroci lub moralności, którą Pan dostrzega. Tylko z powodu Swojego wielkiego miłosierdzia On przyszedł do nas i wybawił nas od sądu, nawet chociaż niechętnie wyrzekaliśmy się naszych grzechów. Pan, będąc miłosierny dla nas, wyprowadził nas i postawił poza potępionym społeczeństwem. Zasługujemy na zniszczenie, ale On okazał nam miłosierdzie.