ŻADNA BROŃ UKUTA PRZECIWKO TOBIE - Gary Wilkerson

„Odejdź! Dlaczego wtrącasz się do nas, Jezusie z Nazaretu? Czy przyszedłeś, aby nas zniszczyć?..

Jezus mu przerwał. Umilknij! Wyjdź z tego człowieka,' rozkazał” (Łukasza 4:34-35).

Chcę się skoncentrować na tej frazie, „Jezus mu przerwał.” Jezus chce to czynić w twoim życiu dzisiaj. Dzisiaj! Nie wtedy, kiedy wreszcie udobruchałeś Go doskonałością (bo nigdy tego nie dokonasz). Dobra wiadomość jest taka, że dla wierzących w Jezusa Chrystusa jest dostępna moc Ducha Świętego, gdzie On mówi, „Ja to przerwię.” Nawet jeżeli jest to odstępcze serce, czy jakaś walka z grzechem, w Jego miłosierdziu, dobroci i łasce, On to teraz czyni!

Szatan planuje, żeby cię uzależnić, zniechęcić, spowodować zwątpienie, strach i niepokój. Jego planem nie jest tylko to, żeby ciebie tam doprowadzić, ale żeby cię tam zatrzymać. Jednym z najsmutniejszych przeżyć jakie mam ja jako pastor jest to, kiedy siedzę naprzeciw ludzi i słyszę ich wyznanie:

„Jestem od tego uzależniony od dziesięciu lat, albo piętnastu lat.”

„Dziesięć lat temu nasz syn uciekł i nie służy Bogu.”

„Przez ostatnie pięć lat nasze małżeństwo przeżywa bardzo trudny czas. Za chwilę się rozbijemy!” I to się powtarza cały czas.

Oto kilka dobrych wiadomości dla nas wszystkich dzisiaj. Jezus nie tylko się wtrąca, ale On patrzy na ten długi czas, kiedy szatan chce ciebie niepokoić i mówi: „Już dosyć. Już czas, aby to przerwać.”

Już czas, aby to przerwać! Już czas, żebyś powiedział, że wystarczy. Szatan chce budować broń – podstępy, plany – i potem chce użyć tę broń przeciwko tobie. Musimy więc być bardzo ostrożni, żebyśmy nie przyjęli postawy obojętności i lekkomyślności. Coś w rodzaju, „No cóż, Szatan nie ma żadnej mocy. On nie może się wtrącać w moje życie. On nie może przeszkadzać w tym, co Bóg robi.”

On może się tobie przeciwstawić, czyż nie? Doświadczałeś tego. Ale dobra wiadomość jest taka, że Biblia mówi, że żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. „Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam” (Izajasza 54:17).