ON JEST ABSOLUTNIE WIERNY - Carter Conlon

„Nie widziałem sprawiedliwego, żeby był opuszczony, ani jego potomstwa żebrzącego o chleb” (Psalm 37:25). Niesamowita druga połowa tej obietnicy - „Ani jego potomstwa żebrzącego o chleb” - oznacza, że chodzenie z Chrystusem ma wpływ nie tylko na ciebie, ale na przyszłość tych, których kochasz.

Pamiętaj, że jest to całkowicie dlatego, że Chrystus był posłuszny Ojcu – ponieważ poddał swoje życie wypełnieniu Bożego celu – abyśmy, ty i ja, jako potomkowie Jezusa Chrystusa mogli przyjąć obietnicę tego Psalmu. Tak więc widzimy jak ważne jest to, abyśmy chodzili w posłuszeństwie i oddali całe swoje serca Panu. Kiedy tak czynimy, obietnica obejmie tych wszystkich, którzy przyjdą po nas. - nasze dzieci, nasze wnuki, tych, nad życiem których nas Bóg ustanowił. Ja to już oglądam w moim życiu.

Na ile wiem, jestem pierwszym wierzącym w Chrystusa w mojej rodzinie. Ale teraz mam bratanków i siostrzenice i innych członków rodziny, którzy nawracają się do Boga. I wierzę, że kiedy mnie już nie będzie, to błogosławieństwo Pana nadal będzie dotykało mój dom, gdyż zdecydowałem się chodzić w sprawiedliwości Chrystusa.

W niedzielne wieczory tutaj w Zborze Times Square słyszę wiele świadectw ludzi w naszym zborze, którzy chcieli uciec od Boga. Prowadzili życie w grzechu i buncie, podkręcając swoją muzykę jak najgłośniej, starając się zagłuszyć Boży głos. Ale ich dylematem było to, że mieli sprawiedliwą matkę albo sprawiedliwego ojca; ktoś się o nich modlił! Teraz jest to oczywiste, że nie zostali zapomniani; nie żebrzą o chleb, bo ktoś w ich domu chodził z Bogiem.

Podejmujmy codziennie takie decyzje, że będziemy chodzić Bożą drogą, trzymając Boża prawdę w sprawiedliwości i ufając Mu, że da nam siłę, jakiej potrzebujemy, aby iść za Nim. Kiedy tak zdecydujemy, zobaczymy jak Pismo wypełnia się – błogosławieństwo sprawiedliwego będzie nad nami jak i nad naszym potomstwem. Będziemy mieli wszystko, czego nam potrzeba, gdyż Bóg jest absolutnie wierny, aby wypełnić Swoje obietnice!

__________
Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.