NIECH POKÓJ BOŻY RZĄDZI

Bóg przez Swojego Ducha tworzy pokój – On to powoduje – i On tworzy to w tobie.

Nie mówię tylko o pokoju z Bogiem. Pokój, który On stwarza w tobie, to pokój umysłu, pokój który płynie wewnątrz, uzdrawiając, stabilizując i budując pewność.

Kiedy masz taki pokój, to przestajesz bawić się w Boga. Przestajesz próbować rozwiązać problemy swoje i wszystkich innych. Przestajesz odtwarzać w swoich myślach, co mogło by się stać, jakie straszne rzeczy mogą się wydarzyć.

Zamiast tego doprowadzasz wszystkie myśli do poddania się. Możesz to zrobić, ponieważ stoisz w pokoju, który Bóg stworzył w tobie. Zaczynasz ufać i przyjmować Jego miłość i wierzyć w obietnice Jego Słowa.

Zachęcam byś prosił Ducha o większą miarę wiary odnośnie Jego miłości do ciebie. Proś Go, by stworzył w tobie większy przepływ. Bożego pokoju. Jego pokój przyjdzie ponadnaturalnie, cudownie, kiedy poddasz Jemu wszystko. Potem Pan przyniesie Swój pokój, jako owoc twoich warg.

Prawdziwego pokoju nie można podrobić: świat rozpoznaje, kiedy on jest w kimś. Duch Święty uczyni Swój pokój rozpoznawalnym przez tych, którzy są wokół ciebie. To nie będzie twój pokój, który przemawia do nich, ale pokój Ducha. To ich poruszy i spowoduje, że będą prosić cię o modlitwę, modlitwę która ich dotyka i przynosi uzdrowienie.

Kiedy zbierające się chmury powodują w tym świecie strach, niech lud Boży chodzi według słów Pawła: „A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach” (Kol 3:15).