PRZYNOSZĘ DOBRE WIADMOŚCI

„Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem będzie sąd” (Hebr. 9:27). Jak mówi Pismo, nasze życie tu na ziemi jest jak trawa (zobacz Psalm 102:11). Dzisiaj tu jesteśmy, rośniemy i rozwijamy się, a następnego dnia więdniemy i usychamy. Jesteśmy jak para oddechu, jaką widzimy podczas przymrozka: teraz jest, a za chwilę jej nie ma. I jestem przekonany, że w momencie wejścia do wieczności uświadomimy sobie jak nieważne i przelotne były nasze obecne obawy i doświadczenia. Zobaczymy też jak Pan był obecny z nami przez cały czas, strzegł nas Swoją zbawczą i ochraniającą mocą.

Mam dla was dobrą wiadomość – chwalebną wiadomość – która pomoże zwyciężyć wszystkie złe wiadomości, które słyszysz. Wierzę, że te wiadomości zachowają w pokoju twoje serce i ducha w radości poprzez wszystko, co przychodzi na ziemię. Oto te dobre wiadomości:

Jeżeli pokutowałeś ze wszystkich grzechów i ufasz Jezusowi – wierząc w Jego oczyszczającą krew, poddajesz się codziennie pod Jego panowanie – to staniesz przed Jego Tronem bez zmazy lub strachu. Właściwie to będziesz przestawiony przed wszystkimi obecnymi – każdym człowiekiem, każdym aniołem, każdym demonem z piekła – jako Oblubienica Chrystusa.

Nie będziesz już musiał stawiać czoła żadnemu grzechowi, ani być narażony na jakiś upadek, ale będziesz mógł stanąć bez winy.

Nie będzie wspomniany żaden twój grzech. Zamiast tego, tylko dobre uczynki – również twoja wiara w Jezusa Chrystusa – będzie pokazana dla zebranych tłumów.