TRWAŁY I NIEWZRUSZONY

Chrystus . . . syn nad swoim domem; którego domem my jesteśmy, jeżeli zachowamy ufność i radość z nadziei aż do końca. Dlatego, jak powiedział Duch Święty, Dziś, jeśli głos jego usłyszycie,

Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, Gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat” (Hebr. 3:6-9, moje podkreślenie).

Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa "dzisiaj", aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku” (3:12-14, moje podkreślenie).

Ja wierzę, wraz z innymi stróżami, że te dni, które przepowiedział Jezus są już teraz. Po całym świecie serca ludzi zawodzą z powodu strachu, kiedy obserwują przerażające rzeczy, jakie przychodzą na ziemię.

Ale wśród tego niepokoju i strachu my, którzy ufamy Panu, słyszymy Jego Słowo, które nam mówi „zachowaj niewzruszenie ufność aż do końca.”

Fakt jest taki, że tam gdzie mnoży się strach, Bóg wzywa do większej niezachwianej ufności. Tam gdzie jest większy terror i odstępstwo, On wzywa do większego zaufania. Tak gdzie jest nędza i rozpacz, On wzywa nas do zwiększenia naszej radości i zadowolenia.

Taka jest natura naszego niebiańskiego Ojca. On zapewnił możliwość dla swojego ludu, abyśmy trzymali się niewzruszenie i zachowali radość w najtrudniejszych i najbardziej niespokojnych czasach.

Ale do tej obietnicy jest dołączony warunek i jest to wielkie jeżeli:

„Staliśmy się uczestnikami Chrystusa jeżeli zachowamy tak jak na początku niewzruszenie naszą ufność aż do końca . . . Chrystus . . . którego domem jesteśmy, jeżeli zachowamy niezachwianą ufność i radość w nadziei aż do końca” (Hebr, 3:14,6, moje podkreślenie).

Dlaczego otrzymujemy to słowo ostrzeżenia? Ponieważ działają teraz potężne siły przeciwko każdemu wierzącemu, który chce zachować swoją ufność i niezachwianą wiarę.