BEZ ZMAZY PRZED NIM

Bóg oferuje wspaniałą obietnicę wszystkim, którzy byli winni strasznego grzechu:
  • których czyny były splamione odorem z piekła 
  • którzy niszczyli swoje ciała alkoholem, narkotykami, perwersjami i wszeteczeństwem
  • którzy łkają, kiedy myślą jak blisko byli wpadnięcia prosto do piekła
Boża obietnica dla nich jest taka, że mogą stanąć z wielką radością w Dniu Sądu, bez cienia strachu. On zapewnia:

Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. (Izaj 1:18).

Bez względu na to, jaka jest twoja przeszłość, Bóg już nie widzi cię takim, jakim byłeś kiedyś. Zamiast tego zostałeś przemieniony w Jego drogocenną Oblubienicę, bez skazy. On czeka na ciebie na radosnej uczcie weselnej.

Czy oblubieniec, oczekujący dnia ślubu, nagle oskarża swoją wybraną o nieprawość? Żaden pan młody tego nie robi. Może zastanawiasz się, „Ale czy Jezus nie będzie sądził wszelkiej nieprawości?” Tak, ale ten Chrystus, którego spotkasz tego dnia, jest tym samym Chrystusem, który ci przebaczył, powołał cię, odkupił cię Swoją własną krwią, oczyścił cię i wstawiał się za tobą przez te wszystkie lata..

Kiedy staniesz przed Jezusem, zobaczysz Go jako swojego męża, odkupiciela, przyjaciela, obrońcę i wystawiennika. A tym momencie będziesz spełniony w Nim, bez zarzutu, bez plamy lub skazy, święty i bez zmazy.

I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy” (Kol 2:13).