BÓG JEST DLA NAS SCHRONIENIEM

Obecnie świat zmierza w kierunku wielkiej turbulencji. Będą wydarzenia i chaos, które naturalnie wywołują strach. Ale Bóg powiedział do nas, „Moje Słowo jest w tobie. Jesteś w cieniu Mojej dłoni i JESTEŚ MOIM DZIECKIEM.” Już czas zapiąć pasy bezpieczeństwa, otworzyć nasze Biblie i porozmawiać o tym z naszym Ojcem. On powiedział, że nie utoniemy: „Miałem Pana zawsze przed oczami mymi, Gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał” Dz Ap 2:25).

Zachęcam, byś to mocne słowo z Izajasza uczynił swoim:

„Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak.

Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość.

Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” (Izajasz 40:26-31).

Nasza społeczność z Nim rodzi zaufanie. Wylewając przez Panem nasze potrzeby, nasze zmartwienia, wychodzimy z Jego zapewnieniem. „Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą!” (Psalm 62:8).