UTRZYMUJ OGIEŃ - Jim Cymbala

Ostatni list Pawła był napisany do Tymoteusza, młodszego kaznodziei, którego on ordynował. Paweł powiedział: „ Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości” (2 Tymoteusza 1:6-7). Mamy tu obraz ognia, który prawie że zgasł, węgielki, na które trzeba dmuchać, żeby ogień się palił. Paweł chciał, żeby Tymoteusz rozniecał płomienie Ducha. Ostrzegał Tymoteusza, żeby ich nie zaniedbywał, ale utrzymywał ogień. Cokolwiek robił Tymoteusz, miał on zapobiegać, żeby ogień nie zgasł; miał zwracać uwagę na działanie Ducha w nim. Bez tego namaszczenia Tymoteusz by nigdy nie wypełnił Bożych celów dla swojego życia.

Charles Finney, prezbiteriański kaznodzieja w dziewiętnastym wieku i były prezydent Oberlin College, wygłosił serię wykładów na temat przebudzenia religii, co później zostało wydane w formie książkowej i jest obecnie uważane za duchową klasykę. Opisuje on w niej trzy główne punkty dotyczące Ducha Świętego:
  • Jezus obiecał pełnię Ducha. „ Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz. Ap. 1:8).
  • Pismo Święte nakazuje chrześcijanom, żeby byli napełnieni Duchem. „ Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha” (Ef. 5:18). Tak jak są przykazania, żeby kochać innych i nie kraść, „bądźcie napełnieni Duchem” jest takim samym przykazaniem. Jest ono wyrażone w formie rozkazującej, co oznacza, że to przykazanie nie jest inne niż inne Biblijne przykazania.
  • Pełnia Ducha jest konieczna w naszym życiu. Kiedy Jezus powiedział, „Beze Mnie nie możecie nic uczynić” (Jana 15:5), to dokładnie to miał na myśli.
Kiedy Bóg przejmuje kontrolę nad życiem czy kościołem, to przejmuje kontrolę poprzez Ducha Świętego, bo Duch Święty jest pomocnikiem Jezusa, posłanym do wykonania tego zadania. Kiedy boimy się oddać kontrolę Duchowi, to tak naprawdę boimy się Bożej kontroli nad naszym życiem. Kiedy nie chcemy się poddać Duchowi, to pozbawiamy się świętej radości życia ponad naszymi możliwościami.Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.