KSIĘGA ŻYCIA

Jan pisze o Dniu Sądu:

I widziałem wielki, biały tron … I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach” (Obj. 20:11-12).


WIELE KSIĄG

Zauważ, że Jan widział wiele ksiąg, a też księgę Sądu. Pierwsze księgi, to zapisz życia każdego grzesznika, który stoi przed Sędzią. Każda niewierząca osoba ma tam księgę uczynków, która jest zapisana w niebie, gdzie jest zapisywane, jak żyła.

Czy możesz sobie wyobrazić, co będzie z przestępcą, kiedy stanie przed Panem tego dnia? Każda myśl, słowo i czyn w jego życiu będą odkryte i ujawnione.


]NOWE IMIĘ

Dla sprawiedliwych będzie tylko jedna Księga życia i kiedy ona będzie otwarta, nie usłyszymy ani jednego słowa, ani jednego zapisu grzechu lub upadku ludzi Bożych. Dlaczego? Ponieważ wszystkie nasze grzechy są przykryte krwią Jezusa. Jedyna rzecz, która będzie w tej Księdze, to nasze imiona; a właściwie to będą nasze nowe, niebiańskie imiona, które sam Bóg nam ujawni.

Jak nasze imiona są zapisywane w Księdze życia? W momencie kiedy uwierzymy całą naszą istotą, że Jezus Chrystus przelał Swoją krew za nas, nasze imiona są zapisywane. To dzieje się, kiedy przyjmiemy zwycięstwo Jego krzyża i postanowimy szukać Go całym sercem, myślą, duszą i siłą.