ŻYCIE WIARY by Gary Wilkerson

Większość z nas chciałaby mieć możliwość czynić pewne rzeczy w życiu, których nie potrafimy. Mówię o rzeczach, które są nie tylko trudne, ale niemożliwe.

Nawet najbardziej oddani naśladowcy Jezusa nie mogą naprawić pewnych rzeczy, ale znamy Tego, kto może. Wspaniałe jest to w życiu z Chrystusem, że możemy zaangażować się w to, czego sami nie potrafimy dokonać. Jezus wzywa nas, byśmy dołączyli do Niego i osiągali to, czego sami nie potrafimy; widzieć zgubionych, którzy zaczynają wierzyć; widzieć uzdrowienie zrujnowanych małżeństw; widzieć niezbawionych ludzi w naszym społeczeństwie wyrwanych z beznadziejnej wieczności. Przez naszą wiarę w Jezusa możemy widzieć – nawet mieć udział – w sprawach, które są dokonywane jedynie przez Jego moc, majestat i autorytet.

Hebrajczyków 11, to rozdział znany jako „Lista bohaterów wiary”, wymieniająca biblijne postacie, które podobały się Bogu poprzez wielkie akty wiary. Od Abrahama do Sary, Dawida i Gedeona oraz wielu innych widzimy wierzących chwalonych nie za ich talenty lub osiągnięcia, ale za zaufanie Bogu, że uczyni to, co dla nich było niemożliwe. Oni razem tworzą „wielki obłok świadków życia wiary. (Hebr. 12:1).

Fraza pochyłym drukiem mówi nam, że jest życie wiary, które można prowadzić. By osiągnąć to życie, jesteśmy zachęcani do odłożenia wszelkich ciężarów, które przeszkadzają nam w ufnej wierze: „Złóżmy z siebie wszelki ciężar” (12:1). Co to za ciężar, te przeszkody w wierze.? Znam wielu chrześcijan, którzy są przygniecieni ciężarem niewiary. Kiedy patrzą na swoją sytuację, myślą, „Moja potrzeba nigdy nie będzie zaspokojona. Modliłem się tak długo i prosiłem innych o modlitwę, włącznie ze starszymi zboru, ale nie ma odpowiedzi. Nic z tego nie działa.”
Problemem wielu jest to, że patrzą na okoliczności bardziej, niż na Boga, który kontroluje wszystkie okoliczności. Ich wiara kończy się „pod ciężarem, który ich usidla” (12:1). Mogę was zapewnić, że to, co Bóg obiecał, nigdy nie może być udaremnione. Każde słowo, które On posyła, będzie spełnione. Szatan wie o tym i on może jedynie próbować opóźniać Boże cele, przekonując nas, byśmy użalali się nad naszymi trudnościami. Jeżeli nasza sytuacja wygląda beznadziejnie, życie wiary wzywa nas do uwierzenia, „”Pewnego dnia Bóg spełni to, czego teraz nie mogę sobie nawet wyobrazić.”