CZUWAJCIE I BĄDŹCIE TRZEŹWI

Bóg wzywa Jego lud, by czuwał i był trzeźwy, ponieważ zbliża się zniszczenie. „Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi” (1 Tesal. 5:6). Paweł napomina braci, „Wy… nie jesteście w ciemności… Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności” (5:4-5). Mówi tu, że „To, co dla tego świata jest tragiczną nocą ciemności i ogniem niszczącym, jest początkiem nowego dnia dla was, którzy czuwacie i jesteście trzeźwi!”

Tak samo, jak nie jesteśmy z tego świata, nie jesteśmy też przeznaczeni na ciemności i zniszczenie, „Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (5:9).

Zwiększona intensywność bólów porodowych oznacza coś chwalebnego dla Oblubienicy Chrystusa – jesteśmy o jeden kryzys bliżej domu! Jest to dla świata odliczanie do zniszczenia, ale dla nas odliczanie do chwały! To jest ich spotkanie z gniewem, a nasze spotkanie ze zmartwychwstaniem! Kiedy oni płaczą i zgrzytają zębami, my będziemy się cieszyć i wykrzykiwać z radości! Ci, którzy są dziećmi tej ciemności, tej nocy zniszczenia są pijani i śpią: „Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają” (5:8). To może być wszelkiego rodzaju ziemskie zatrucie. „Zatruć”, znaczy „doprowadzić ludzkiego ducha do stanu szału.” To jest mocne ostrzeżenie dla nas od apostoła Pawła. On nas ostrzega, byśmy nie ekscytowali się ziemskimi rzeczami u progu zniszczenia – nie być zatrutymi (na haju) niczym innym, tylko pełnymi Chrystusa.

„.Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze” (1 Piotra 5:8-9). Musimy pracować aż do Jego przyjścia i być pilnymi we wszystkim. Ale ponad wszystko musimy być trzeźwi i czujni. Słowo „trzeźwy” oznacza „rozsądni, ostrożni.” Inaczej mówiąc, nie pozwól, by cokolwiek zajęło twoje serce. Nie bądź zbyt zajęty, zbyt podniecony, zbyt pochłonięty sprawami tego życia.

Ostrzeżenie! Może właśnie teraz pijesz diabelskie wino zniszczenia – wino zajętości. Biblia ostrzega, że szatan będzie próbował zwieść, jeżeli możliwe, nawet wybranych. Często zastanawiałem się, jak by to było możliwe. Wierzę że nie przez cudzołóstwo, pychę lub grzeszne nałogi, ale poprzez pozwolenie, by coś zajęło nasze serce – przez użycie czegoś, co nie jest złe, by opanować i zająć nam czas.