NADNATURALNE TRZĘSIENIE

Według Hebrajczyków, najważniejszym powodem dlaczego Jezus wyleje Swojego Ducha w tych ostatecznych dniach jest to, aby potrząsnąć domem Bożym. Wszystko, co jest nieświęte, nieczyste, albo z ciała, zostanie potrząśnięte, zmiecione.

Nasza misja otrzymuje rozrywające serce listy od wspaniałych świętych, którzy smucą się nad tym, co dzieje się w ich kościołach. Jest tam ustawiczne nawoływanie do „nowych rzeczy”, i codziennie są wprowadzane okropne rzeczy – cielesne manifestacje, głupie praktyki. Jedna osoba pisze, że każdy tydzień są organizowane koncerty rockowe w jego kościele, z aktorami, którzy wyglądają jak świeckie grupy pod inspiracją diabła. Inni znowu piszą o pustym, suchym, libedralnym kazaniu.

Mówię wam, że to wszystko się zmieni. Pan będzie przemawiał w potężny sposób i obnażał wszystko, co jest fałszywe. Jak dojdzie do tego trzęsienia i obnażania? Stanie się to poprzez człowieka – Jezusa! On obiecuje, że będzie mówił do wszystkich, którzy żyją w grzechu, nieposłuszeństwie i trzymają się rzeczy, które Jego Słowo potępia. I Jego głos będzie bardzo wyraźny.

Najpierw On będzie mówił łagodnie do każdego odstępcy, który zbłądził, mówiąc, „dlaczego nie słuchałeś Mojego wołania do powrotu? Dlaczego zamknąłeś uszy na Moje wołanie do pokuty i odnowienia? Przyjdź do Mnie teraz, zanim twoje życie zostanie potrząśnięte do fundamentu.”

Jezus będzie również przemawiał do bogobojnych mężczyzn i kobiet, którzy dążą do czystości i świętości. Nawet teraz On wzbudza ludzi, których serca otrzymały Jego potrząsające, przekonywujące słowo. Oni trwają w Panu – a On im da moc, aby mówili w Jego imieniu.

A więc jak Pan będzie mówił do ciebie? Czy przyjmujesz Jego potrząsające Słowo i pozwalasz mu działać w twoim sercu? Albo czy prowadzisz podwójne życie – nadal pogrążając się we wszeteczeństwie, cudzołóstwie, nienawiści, goryczy? Jeżeli mówisz: „Chrystus jest moim Panem”, a nadal masz ukryty grzech w twoim życiu, to na pewno usłyszysz, jak On powie, „Dlaczego nie wróciłeś do Mojej łaski? Dlaczego ciągle ją odrzucasz? Słyszałeś Moje wołanie miłości i zakosztowałeś Mojej miłości i pomimo tego nadal idziesz swoją drogą. Dlaczego?

A oto dobre wiadomości: To nadnaturalne trzęsienie – czyszczenie Domu Bożego, zarówno w narodzie i w kościele – przyniesie w rezultacie fundament niewzruszony. Ono wytworzy święty, oczyszczony kościół – chlubną resztkę świętych, którzy żyją w bojaźni Bożej i sprawiedliwości Chrystusa.