SZUKAJCIE NAJPIERW KRÓLESTWA by Carter Conlon

Az boję się myśleć, jak będzie wyglądał nasz naród za dziesięć czy piętnaście lat od teraz, jeżeli wśród ludu Bożego nie nastąpi duchowe przebudzenie. Dlatego musimy obudzić się na fakt, że nie jesteśmy powołani na piknik – jesteśmy powołani na wojnę o dusze ludzi. Nie jesteśmy bezsilni; mamy tego, kto stworzył wszechświat słowem Swoich ust i On żyje w nas! Każdy syn czy córka Boga ma pełny dostęp do Jego źródła mocy.

Niestety żyliśmy dużo poniżej naszej pozycji w Chrystusie w tej generacji. Kościół Jezusa Chrystusa musi obudzić się z letargu. Musimy odrzucić myślenie, że najważniejsze są moje potrzeby, mój dom i moje zadowolenie. Nie! Szukajcie najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.

Biblia mówi nam, że Anna, matka Samuela urodziła jeszcze trzech synów i dwie córki po urodzeniu Samuela. Ona najpierw szukała królestwa Bożego, a On dał jej to, co dało jej spełnienie, którego zawsze pragnęła. W dniu, kiedy Anna zostawiła Samuela w świątyni, modliła się niesamowitą modlitwą:

„Weseli się serce moje w Panu, Wywyższony jest róg mój w Panu, Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, Gdyż raduję się ze zbawienia twego. Nikt nie jest tak święty, jak Pan, Gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, Nikt taką skałą jak nasz Bóg” (1 Samuel 2:1-2)

„Pan zuboża, ale i wzbogaca, Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, Podnosi ze śmietniska ubogiego, Aby go posadzić z dostojnikami, Przyznać mu krzesło zaszczytne, Albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały. Nogi swoich nabożnych ochrania, Lecz bezbożni giną w mroku, Gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi I da moc królowi swemu, I wywyższy róg Pomazańca swego” (2:7-10).

Innymi słowy, lud Boży otrzyma znowu życie. Będzie siła, będzie zaopatrzenie, będzie zwycięstwo. Możemy w pełni nie rozumieć jak, ale wiemy, że kiedy święta desperacja pcha nas do miejsca, gdzie naprawdę chcemy ponownie oddać Bogu, to będzie odpowiedź na wołanie obecnej generacji!


__________
Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.