OSTATECZNE PRZYWOŁANIE

Bóg bardzo troszczy się o tych, którzy byli Jego umiłowanymi, ale zostali pokonani przez nagły sztorm pokus. Jego obietnica jest dla tych, którzy są właśnie teraz w wielkim doświadczeniu. Bóg będzie powoływał z powrotem do Siebie ludzi, którzy odeszli od Niego, ludzi zapomnianych. „Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca - jego imię Pan Zastępów - a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości? - mówi twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel” (Izajasz 54:5-8).

To jest proroctwo do kościoła dni ostatecznych – który On na chwilę porzucił.

Kogo On porzucił na chwilę? Co powodowało, że zakrył Swoją twarz? „Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy” (Izajasz 59:2). Bóg nie wziął rozwodu z obecnym kościołem kompromisu, ale musiał ukryć Swoją twarz. Kościół Go porzucił. „Tak mówi Pan: Gdzie jest list rozwodowy waszej matki, na mocy którego ją odprawiłem, lub kto jest tym z moich wierzycieli, któremu was sprzedałem? Oto z powodu waszych win zostaliście sprzedani i z powodu waszych występków została odprawiona wasza matka” (Izajasz 50:1).

Bóg powiedział, „Wyście Mnie opuścili. Popełniliście cudzołóstwo. To nie Ja was opuściłem – wy opuściliście Mnie! Musiałem was odrzucić, bo zaprzedaliście się prostytucji.” Kościół uciekł do Babilonu, ale nie dostał rozwodu. Bóg mówi, „Pokażcie mi dokumenty, gdzie was sprzedałem diabłu.” Bóg mówi, „Teraz nie żyjemy razem, ale rozwodu nie było. To małżeństwo nie jest beznadziejne. Ja was dalej kocham! Wyście Mnie opuścili, ale Ja was wołałem i wołałem, a wy nie chcieliście słuchać.” „Dlaczego, gdy przybyłem, nie było nikogo? Gdy wołałem, nikt mi nie odpowiadał?” (Izajasz 50:2).

Do tej zepsutej przez grzech, odstępczej i błądzącej żony Bóg mówi, „Ja cię przywołam ponownie.” „Bo tak mówi Pan: Za darmo zostaliście sprzedani, toteż bez pieniędzy będziecie wykupieni” (Izajasz 52:3) I znowu, „Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu” (Izajasz 54:6). Nawet teraz rozlega się to ostatnie wołanie: „Znów cię zgromadzę w wielkiej miłości” (Izajasz 54:7).