MOŻEMY OSIĄGNĄĆ TO, CO BYŁO NIE DO POMYŚLENIA by Jim Cymbala

Dzieło Boże może być wykonane tylko poprzez moc Bożą. Kościół jest duchowym organizmem, toczącym duchową walkę i tylko duchowa siła może spowodować, że będzie funkcjonował tak, jak Bóg postanowił.

Kluczem nie są pieniądze, organizacja, przebiegłość lub edukacja. Czy wy i ja szukamy rezultatów takich, jakie oglądał Piotr? Czy przyprowadzamy tysiące mężczyzn i kobiet do Chrystusa tak, jak on? Jeżeli nie, to musimy wrócić do źródła jego mocy. Nie ma znaczenia społeczeństwo, kultura, czy miasto. Bogu nigdy nie brakowało siły do działania przez ludzi chętnych do uwielbiania Jego imienia.

Kiedy szczerze zwrócimy się do Boga, stwierdzimy, że Jego kościół zawsze idzie naprzód, a nie cofa się. Nigdy nie możemy się cofać i dostosowywać do tego, czego oczekuje od nas świat. Musimy być bezwzględni, agresywni i odważni.

Taki był William Booth i na początku Armia Zbawienia, kiedy docierali do slumsów w Londynie. Tacy byli też kiedyś misjonarze, jak Hudson Taylor w Chinach i kaznodzieje przebudzenia w Ameryce, którzy głosili prawdę w miłości – nieustraszeni.

W znanej historii o Dawidzie i Goliacie był wspaniały moment, kiedy ten olbrzym jest zgorszony widokiem swojego młodego przeciwnika. „Czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? (1 Sam. 17:43) Goliat jest naprawdę obrażony. „Podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej (17:44).

Czy Dawid się przestraszył? Czy szukał strategicznego miejsca schronienia za jakimś drzewem lub głazem, chcąc trochę zyskać na czasie?

Absolutnie nie!

„Gdy tedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida. Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka” (17:48).

Tego Bóg od nas dzisiaj oczekuje; biegnijmy do walki!

Zbroja Dawida była śmieszna; proca i pięć gładkich kamieni. To nie miało znaczenia. Bóg dalej używa dziwnych narzędzi w rękach słabych ludzi, by budować Jego królestwo. Wsparci modlitwą i Jego siłą, możemy osiągać to, co było nie do pomyślenia.


__________
Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów i częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, sponsorowanych po całym świecie przez World Challenge.