ODDAJ TO! by Gary Wilkerson

„Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie” (2 Kor. 9:6).

Bóg chce, abyś był Mu posłuszny nawet wtedy, kiedy nie układa się po twojemu. Jeżeli cierpi twoje małżeństwo, zacznij usługiwać innym w potrzebie. Kiedy twoje dzieci są w trudnych sytuacjach, zacznij usługiwać w służbie dla dzieci. Kiedy twoje finanse są prawie na dnie i nie widzisz żadnych perspektyw na najbliższą przyszłość, dawaj to, co wskaże ci Duch Święty w twoim sercu i pobudza do dawania.

Przyjaciele, Bóg chce, żebyście byli Mu posłuszni. Kiedy będziecie Mu posłuszni, zobaczycie jak otwierają się dla was okna nieba. Bóg nie cofnie Swojej ręki od was, gdyż On pragnie wylewać Swoje błogosławieństwo na ciebie i okazywać Swoją przychylność.

Jest to poselstwo „błogosławieństwa”. Ja chcę widzieć ciebie błogosławionym i zachęcam ciebie, żebyś przyjął tę pełnię Bożego błogosławieństwa bez względu na to czy masz dużo, albo czy możesz powiedzieć, „Mam tak mało.” Bóg to szanuje.

Może masz tylko troszkę czasu, żeby służyć innym w Królestwie Bożym, ponieważ twoja praca jest taka wymagająca, albo musisz dużo podróżować. Może masz tylko troszkę czasu, który możesz poświęcić dla twojego kościoła, ale weź ten niewielki czas jaki masz i zacznij go wylewać na innych, a stwierdzisz, że Bóg to pomnoży. Twój czas i wysiłek zostanie pomnożony i stwierdzisz, że masz więcej czasu na inne rzeczy, plus więcej czasu dla Boga.

Kiedy będziesz dawał te najmniejsze rzeczy, będąc hojnym tak jak Jezus, Duch Święty użyje tych najprostszych, prawie głupich rzeczy tego świata i zwróci tobie w błogosławieństwie.

„ Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze” (Łukasza 6:38).