“PROSZĘ, POWIEDZ, ŻE TAK NIE JEST”

Kościół obudził się pewnego dnia, słysząc o strasznym skandalu. Rumieniliśmy się, słysząc, że kaznodzieja ewangelii wydał miliony dolarów na wyszukane samochody, drogą biżuterię, luksusowe domy i drogie wina! Bezbożni śmiali się i szydzili, a imię Jezusa stało się przedmiotem żartów i satyry. A potem świat dowiedział się, że „kaznodzieja potępiający grzech” został przyłapany na grzechu! Ludzie Boży wołali, „Powiedzcie, że to nie jest prawda!” Widzieliśmy straszny upadek niektórych służb. Wśród tego wszystkiego prawdziwie brzmiały słowa: „Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego” ( 1 Piotra 4:17).

Dlaczego kościół był tak zszokowany? Myśmy ostrzegali, że sąd był już u drzwi i on musi się zacząć od domu Bożego. Bóg pozwoli, by Jego imię było wyszydzane po to, by obudzić kościół i ostrzec ten świat.. „A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?” (1 Piotra 4:17-18). Sądy Boże w Jego domu są tak nagłe i straszne, że zadźwięczą w obu uszach tym, którzy to usłyszą. Kiedy Bóg sądził dom Hellego, powiedział, „I rzekł Pan do Samuela: Oto Ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy….Ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział” (1 Sam. 3:11 i 13).

Kiedy Bóg sądził Izrael i dom Manasesa za korupcję, powiedział, „Oto Ja sprowadzę na Jeruzalem i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, w obu uszach zadźwięczy” (2 Król. 21:12). Bóg powiedział do Jeremiasza, że taki straszny sąd wkrótce spadnie na dom Izraela, że każdemu kto o tym usłyszy, zadźwięczy w uszach” (Jer. 19:3). W języku hebrajskim słowo zadźwięczy w uszach oznacza, że będą się czerwienić ze wstydu. Nawet bezbożnym zadźwięczy w uszach!

Jeżeli Bóg spowoduje dźwięczenie w uszach narodu przez to, co widzą i słyszą o Bożym sądzie spadającym na kościół, jaki nagły i straszny sąd spadnie na społeczeństwo? Media w tym kraju chętnie robią sobie igrzyska z religii. Spowodowali to, że naród nie ufa głoszeniu kazań o świętości i przedstawiają wszystkich kaznodziejów, jako szarlatanów i oszustów. Ludzie podnoszą toasty z drinków, śmiejąc się, „Za zdrowie wszystkich kaznodziejów głoszących piekło!” To wszystko zmieni się w jednej chwili. Bóg spowoduje, że zadźwięczy w uszach tego świata, bo nadejdzie Nagła śmierć! Ale my możemy patrzeć w górę, bo nadchodzi nasze odkupienie (patrz Łukasz 21:28).