BÓG LICZY

Wielu chrześcijan stało się bezpłodnymi od siedzenia w martwym kościele i słuchania pastora, który nie ma Bożego namaszczenia. W tym procesie stali się oni duchowo zagłodzeni, bez duchowego autorytetu. Rodziny cierpią; dzieci odchodzą do świata; małżeństwa się rozpadają. Dzisiaj w kościele rodzi się wielu Ismaelów. Ismael reprezentuje „ciało” i wielu chrześcijan jest związanych przez ciało, twierdząc, że są dziedzicami sprawiedliwości.

Bóg będzie oczyszczał i uzdrawiał dzieci według Swojego serca i dodawał ich do kościoła. „Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś! Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża - mówi Pan” (Izajasza 54:1). Bóg nie mówi tylko o opróżnianiu domu z Ismaela i oddawaniu tłumów dla sprawiedliwych. Jest to dużo głębsze niż tłumy, ilość i sukces i On będzie liczył, a nie człowiek. „Czy mam go uniewinnić mimo fałszywej wagi i mimo worka z oszukańczymi odważnikami?” (Micheasza 6:11).

„ Pan zapisze w księdze ludów: Oni się tu urodzili” (Psalm 87:6). Popatrz na jakieś większe zgromadzenie chrześcijan i oni tam mogą głośno śpiewać uwielbienie z podniesionymi rękami. Ale na Bogu nie robią wrażenia wielkie tłumy. Zespoły rockowe przyciągają wielkie tłumy, ale tam nie ma uwielbienia dla Boga. On wie kto jest święty i zna tych, którzy płaczą z powodu grzechu.

To ostatnie przebudzenie przyjdzie gdyż Bóg ulituje się nad Swoim Imieniem. On uświęci Swoje Imię przed całym światem. Pozwólcie, że podzielę się z wami wielkim proroctwem z Księgi Ezechiela. „ Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście.
Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy, że Ja jestem Pan - mówi Wszechmocny Pan - gdy na ich oczach okażę się święty wśród was” (Ezechiela 36:21-23).