WIELU BĘDZIE ZBAWIONYCH

W dniach ostatecznych Bóg zawoła do grzesznych, którzy nigdy Go nie poznali, „Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił. Szukajcie Pana,… gdyż jest hojny w odpuszczaniu!” (Izajasz 55:4-7).

To było w czasach Nowego Testamentu, kiedy poganie przychodzili do Chrystusa. Poganie widzieli światłość i reagowali. Ale jeszcze raz, w ostatnim przebudzeniu miłosierdzia i dobroci, bezbożni to usłyszą. Wielu porzuci swoje grzeszne drogi i będzie wołać do Pana.

On oferuje pocieszenie, uzdrowienie i odnowienie wszystkim, którzy Go opuścili. „Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom” (Izajasz 57:18). Z jaką radością Izajasz musiał przekazywać to przesłanie: „Z powodu Mojego imienia, przebaczę tej brudnej oblubienicy i przywołam ją z powrotem.”

„Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę” (Izajasz 43:25). Pomyśl o milionach odstępczych chrześcijan po całym świecie. W kościele Times Square połowa nawracających się, to ci, którzy odeszli od Boga. Jakież to będzie przebudzenie, kiedy tłumy usłyszą Jego wołanie i powrócą. Narkomani, alkoholicy, prostytutki, homoseksualiści i odstępcy będą przywołani przez Niego.

Czy to wylanie miłosierdzia przymknie oko na grzech? Nigdy! Ci, którzy odeszli od Boga, to ci, którzy skosztowali Ducha Świętego. Kiedyś Go znali. Pan pośle Ducha Świętego, Jego posłańca, ze słowami miłości, wzywającymi ich, by wspomnieli Jego pełne miłości słowa i jak miłe były kiedyś ich relacje. On im przypomni, jak kiedyś ich chronił, kochał i błogosławił.

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Zachariasz 12:10).