URODZONY W BLASKU CHWAŁY

Kościół Nowotestamentowy narodził się w blasku chwały. Duch Święty zstąpił nań z ogniem i pierwsi chrześcijanie mówili językami i prorokowali. Przeżywali potężne przekonanie o grzechu i mnóstwo ludzi się nawróciło. Bojaźń Boża przyszła na nich i na wszystkich, którzy ich widzieli. Więzienia nie mogły ich zatrzymać, a sztormy na morzu nie mogły ich zatopić. Były tam znaki i cuda. Nieustraszeni ewangeliści szli wszędzie i głosili Słowo, a kiedy zabierano im ich własność, to nadal się radowali. Gdy byli kamieniowani, wieszani, paleni albo krzyżowani, to wychodzili ze śpiewem i uwielbieniem dla Boga. To był zwycięski kościół, który nie bał się szatana, nie miał szacunku dla bałwanów, nie zatrzymywały go plagi ani prześladowania. Był to kościół omyty krwią, który żył i umierał w zwycięstwie.

Jaki będzie kościół ostatecznej godziny? Jak ten kościół wyjdzie w jego ostatniej godzinie? Jako tłusty, bogaty, dbający o siebie kościół, albo czy będzie to tylko garstka prawdziwych wierzących, którzy trzymają się razem i przyglądają jak śmierć i odstępstwo zżerają go jak rak? Czy zziębnięcie pozostawi go słabym, wyszydzanym i bezsilnym? Czy ten kościół wyjdzie w tym wieku pełny obłudy, z nieczystymi rękami i nieczystymi sercami, składający obcy ogień na ołtarzu z wielkim uwielbianiem, chwałą i spotkaniami modlitewnymi?

Możemy być pewni, że będzie wielkie odstępstwo. Będzie duchowe wszeteczeństwo ze wszystkich stron. A ponieważ grzech będzie obfitował, miłość wielu oziębnie. Przyjdą zwodziciele nauczający doktryn demonicznych. Ludzie będą mieli świerzbiące uszy i będą szli tam, gdzie będzie głoszone miękkie nauczanie. Zwiedzenie będzie tak wielkie, że nawet wybrani będą poważnie doświadczeni.

Ale kościół Jezusa Chrystusa nie wyjdzie z narzekaniem ani utyskiwaniem. Będzie wychodził zwycięski, z radością niewymowną i rzeką pokoju. Wyjdzie w wolności od wszelkich więzów, z nogą na szyi szatana. A każdy członek tego prawdziwego kościoła będzie żył i umierał bez bojaźni. Moc kusiciela będzie złamana. Chrześcijanie będą święci i będą obalali bałwany. Będą tak mocni w Panu jak pierwsi chrześcijanie.

„W ostatecznych dniach, mówi Bóg, wyleję Mojego Ducha na wszelkie ciało” (Dz. Ap 2:17).