TEN DZIEŃ PRZYJDZIE NAGLE

„A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną” (1 Tesal. 5:1-3).

Boże sądy spadają nagle, ale nie bez ostrzeżenia. Bóg obiecał, że nie uczyni nic, włączając w to posyłanie sądu, nie mówiąc Swoim prorokom o tym co się ma stać. „Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom” (Amos 3:7). Bóg obiecuje że rozlegnie się głos trąby; On zaryczy jak lew, żeby obudzić ludzi zanim przyjdzie sąd. „- Pan ukaże się nad nimi, jego strzała wyleci jak błyskawica. Wszechmogący Pan zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa” (Zachariasza 9:14).

Bóg trąbi i jest to przenikający głos, ostrzeżenie, poprzez Jego stróżów i proroków. Paweł ostrzegał, „ Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni, w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni” (1 Kor. 15:51-52). „Na głos trąby ostatecznej” sugeruje, że wcześniej rozlegał się głos innych trąb. Ja wierzę, że to oznacza, że przed samą nadchodzącą zmianą „w oka mgnieniu”, Duch Święty będzie miał wszystkich swoich stróżów na ich pozycjach, będzie miał z nimi bliski osobisty kontakt i oni wszyscy wydadzą ostatnie wezwanie – ostatnie ostrzeżenie!
Nic dziwnego, że Paweł napisał te słowa do zboru w Tesalonice. Dlaczego miało to być dla nich tak oczywiste, że Boży dzień sądu nadejdzie nagle? Zbór w Tesalonikach miał dopiero około 6 miesięcy, kiedy otrzymali ten list. Paweł prawdopodobnie głosił o Noem i Locie i nagłym zniszczeniu Izraela i oni mieli te same przykłady Starego Testamentu jakie my mamy. Paweł mówił: „Jest to zupełnie oczywiste, że Boże sądy spadną nagle, jak złodziej w nocy! Ale żaden wierzący nie powinien być zaskoczony”. Ten dzień nie powinien zaskoczyć ludu Bożego niespodzianie. Powinniśmy wiedzieć jak Bóg działa, ponieważ mamy Jego zapis.