POPRZEZ PROSTE SŁOWO

Bóg może przywrócić to, co dla nas wydaje się martwe w naszym życiu poprzez jedno słowo. Czy masz problemy finansowe, nie możesz opłacić rachunków? Tak samo było z uczniami Pana – i On w nadnaturalny sposób rozwiązał tę ich sytuację.

Kiedy nadszedł czas płacenia podatku, Chrystus i Jego uczniowie nie mieli pieniędzy, żeby zapłacić potrzebną kwotę. Jak więc Pan rozwiązał tę sytuację? Posłał Piotra, żeby złowił rybę. Jezus mu powiedział, że w paszczy tej pierwszej złapanej ryby znajdzie monetę i ta moneta pokryje ich rachunek za podatek.

Mogę sobie tylko wyobrazić co musiał myśleć Piotr. „Pieniądze na podatek z paszczy ryby? Tego jeszcze nie widziałem. Byłem rybakiem całe życie i widziałem we wnętrzu ryb różne rzeczy – robaki, haczyki, rośliny morskie. Ale nigdy nie widziałem monety wewnątrz.” Ale kiedy Piotr wyciągał pierwszą złapaną rybę, otworzył jej paszczę i znalazł błyszczącą monetę. To było wystarczające, żeby zapłacić podatek tak, jak Jezus powiedział (zobacz Mat. 17:27).

Dlaczego Duch pobudził pisarzy ewangelii, żeby zapisali tę historię? I dlaczego Jezus obrał rozwiązanie tej sytuacji poprzez taki cud? Dlaczego po prostu nie zebrał ofiary, albo nie posłał uczniów, żeby pracowali przez dzień i przynieśli zarobione pieniądze na zapłacenie podatku?

Ja wierzę, że Jezus działał tu w nadprzyrodzony sposób, bo chciał pokazać Swoim dzieciom, że On może czynić to co wydaje się niemożliwe dla nas. On może rozwiązać każdy problem finansowy, każdy kryzys rodzinny, każdą przerastającą nas potrzebę.
On chciał, abyśmy wiedzieli, że jest tym samym Bogiem, który żywił Eliasza chlebem dostarczanym przez kruki; który sprawił, że mąka w garnku wdowy nie wyczerpała się podczas całego okresu suszy i uratował tę wdowę przez jej wierzycielami poprzez napełnienie dużej ilości naczyń olejem jadalnym z małego dzbanka oleju; który nakarmił 5000 – a później 4000 kilkoma rybkami i kilkoma bochenkami chleba. On wie, że czasami w naszym życiu tylko cud może pomóc. On też chce nas zapewnić, że może uczynić to co dla nas jest niemożliwe, w każdej sytuacji.