ZNAJDUJĄC NOWĄ SIŁĘ

Jakże szybko zapominamy wielkie Boże wyzwolenia w naszym życiu. Jak łatwo przestajemy doceniać cuda, których On dokonał w naszym życiu. A jednak Biblia ciągle na nowo mówi, „Pamiętaj twoje wyzwolenia”.

Jesteśmy podobni do uczniów. Oni nie rozumieli cudów Chrystusa, kiedy w sposób ponadnaturalny nakarmił tysiące ludzi kilkoma chlebami i rybami. Jezus dokonał takiego cudu dwa razy – raz nakarmił 5000 ludzi, a drugim razem 4000. Kilka dni później uczniowie już nie pamiętali tych wydarzeń.

Tak było, kiedy Jezus ostrzegał ich przed kwasem faryzeuszy. Uczniowie myśleli, że powiedział to dlatego, że oni zapomnieli wziąć chleba na podróż. Ale Chrystus im odpowiedział, „Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy i ile koszów zebraliście? Ani tych siedmiu chlebów dla czterech tysięcy i ile koszów zebraliście?” (Mat. 16:9-10).

Według Marka, Chrystus był zdziwiony tym, że Jego uczniowie tak szybko to zapomnieli. Jezus powiedział, „Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie? Gdy łamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście?” (Mar. 8:17-19).

Co mówią nam te fragmenty? Wyraźnie widać, że żaden z uczniów nie zastanawiał się, co się wydarzyło, kiedy nastąpiło to cudowne nakarmienie. Spróbujcie sobie wyobrazić tych ludzi chodzących wśród tych tłumów, niosąc kosze i rozdzielając chleb i ryby cudownie rozmnożone przed ich oczyma. Można by pomyśleć, że ci uczniowie padną na kolana, wołając, „Jak to możliwe? To jest niesamowite. Tego nie da się po ludzku wytłumaczyć. Jezu, Ty naprawdę jesteś Panem”. Wyobrażam sobie, jak zachęcają ludzi, którym usługiwali, „Proszę bardzo, jedzcie cudowny pokarm, posłany z nieba. To Jezus przygotował”.

Uczniowie widzieli te cuda na własne oczy, a jednak jakoś ich znaczenie nie utkwiło im w pamięci. Nie rozumieli tych cudów, ale wy i ja też zapominamy o Bożych cudach w naszym życiu. Wczorajsze cuda są szybko zapominane w czasie dzisiejszych kryzysów.

W Starym i Nowym Testamencie czytamy, „Pamiętajcie o potężnym ramieniu Pana, który dokonywał cudów dla was. Pamiętajcie wasze przeszłe wyzwolenia. Zwróćcie uwagę na napomnienia skierowane przez Mojżesza do Izraela po cudzie znad Morza Czerwonego: „Pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli, bo przemożną ręką wyprowadził was Pan stamtąd...” ( 2 Mojż. 13:3).