MODLĘ SIĘ, BYŚCIE CIESZYLI SIĘ OBECNOŚCIĄ PANA

W oryginalnym języku hebrajskim jest taki tekst, który mnie ubłogosławił i chcę się tym z wami podzielić. „Blisko są ci, którzy prześladują mnie złośliwie, Oddalili się od zakonu twojego. Bliski jesteś, Panie, A wszystkie twe przykazania są prawdą”. (Psalm 119:101-151).

Demoniczne władze i moce otoczyły Dawida, próbując doprowadzić jego i Izrael do destrukcji. Jednak ten mąż Boży świadczy, że kiedy nieprzyjaciel się przybliżał, on ufał Panu i zbliżał się do Niego. Dawid powiedział, że Bóg trzymał go za prawą rękę i szedł z nim przez wszystkie ataki wroga.

Tutaj w świadectwie Dawida jest wspaniała obietnica dla ciebie i dla mnie. Możemy być pewni, że szatan chce niepokoić i zniszczyć tych, którzy kochają Pana. Nieprzyjaciel będzie czynił wszystko, co w jego mocy, by doprowadzać nas do rozpaczy, chaosu, poczucia winy i potępienia.

Czy teraz przeżywasz jakieś szatańskie „ataki prześladowcze”? Jakieś wielkie pokusy? Doświadczenia? Problemy małżeńskie lub rodzinne? Problemy z pracą? Kiedy twój prześladowca przychodzi do ciebie, by cię niszczyć, nie bój się: Wszechmogący Bóg jest jeszcze bliżej. On jest przy tobie – a jeżeli On jest przy tobie, to będzie też działał w twojej obronie. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby Bóg był blisko jakiegoś Swojego dziecka i pozwolił diabłu szkodzić lub niszczyć Jego umiłowanego w jakikolwiek sposób.

Czytaj Psalm 68:1-5 i zobacz, co Bóg ci obiecał, jeżeli Mu zaufasz. Możesz oprzeć się na tych 5 wierszach teraz i przez cały ten rok. Naucz się ich na pamięć, stój na nich, a Bóg spowoduje, że twoi nieprzyjaciele uciekną.