POZDROWIENIA W CUDOWNYM IMIENIU PANA

Zachęcam Cię, poświęć czas, aby przeczytać te wspaniałe Psalmy 142 i 143, żeby wzmocnić swoją wiarę.

Interesowało mnie to, co przeżywał Dawid, kiedy powiedział: „ Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją” (142: 4). Powtarza to w wersecie 143:4: „ Omdlewa we mnie duch mój, Trwoży się we mnie serce moje.” Dawid właściwie mówi do Boga: ”Tonę w kłopotach. Jestem atakowany przez moich wrogów. To mnie przygniata.” Wołał więc do Pana: „Słuchaj uważnie błagania mego, bom bardzo udręczony ... Wywiedź mnie z więzienia” (142:7,8).

Umiłowani, te słowa zostały zapisane dla naszego pouczenia. Tu jest zachęta dla wszystkich dzieci Bożych, które są przybite przez kłopoty i uciski. Niektórzy toną w kłopotach finansowych, są pogrążeni w długach. Mnóstwo wspaniałych wierzących ledwie wiąże koniec z końcem. Wielu starszym małżeństwom ledwie starcza na chleb.

Mnie często oskarżano, że jestem zbyt posępny, zbyt negatywny. Ludzie mówią, że nikt nie chce słuchać złych wiadomości i że wyłączają tych kaznodziejów, którzy mówią o bólu, cierpieniu i kłopotach. Ale prawda jest taka, że większość z nas żyje w świecie, gdzie życie może być czasami przygniatające. Tak jak Dawid spotykamy mnóstwo kłopotów i jesteśmy doświadczani nawet w naszej sprawiedliwości. Znosimy choroby, śmierć najbliższych, okresy zamieszania, kiedy nie wiemy co zrobić. Przeżywamy piekielne ataki szatana skierowane przeciwko naszej wierze.

W naszych chwilach przygnębienia uczymy się szukać Boga i wołać w bólu. Dawid powiedział: „Wylewam przed nim moją prośbę i o niedoli mojej jemu opowiadam” (142:3). Przez wierność swoją wysłuchaj mnie” (143:1). Czy jesteś w tej chwili przygnieciony przez okoliczności w twoim życiu? Zrób to, co zrobił Dawid:

  • „Wyciągam ręce do ciebie; Dusza moja pragnie ciebie jak zeschła ziemia” (143:6)
  • „Nie ukrywaj przede mną oblicza swego ... Daj mi o świcie doznać łaski twojej, bo tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku tobie podnoszę duszę moją!” (143: 7,8).
  • „Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Panie, do ciebie się uciekam! Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch twój prowadzi mnie po równej ziemi! Dla imienia swego, Panie, zachowaj mnie! W sprawiedliwości swojej wywiedź mnie z niedoli!”(143:9-11).

Nabierz otuchy. Bóg ma wszystko pod kontrolą! On zaspokoi twoją potrzebę we właściwym czasie.