NIECH POKÓJ BOŻY RZĄDZI W WASZYCH SERCACH

Duch wyraźnie mi pokazywał, że moje wszystkie modlitwy są daremne, jeżeli nie modlę się z wiarą. Mogę płakać, pościć, wstawiać się, modlić się w agonii i wielkiej walce, a nie robić wcale wrażenia na Panu – jeżeli nie robię tego z prostą wiarą dziecka.

Bóg nie będzie działał dla nas naszej bez wiary. Słowo mówi: „Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma” (Jakuba 1:7). Pan nam rozkazuje, żebyśmy Mu ufali. Jednak tak często tak mało Mu ufamy i mamy tak mało wiary w Jego gotowość i pragnienie, żeby odpowiedzieć na nasze wołanie płynące z serca. Kiedy dojdziemy do nieba, to będziemy zdumieni, gdy odkryjemy wszystkie błogosławieństwa, pokój i moc, jakie były do naszej dyspozycji, ale nie korzystaliśmy z nich z powodu słabej wiary.

DUCH ŚWIĘTY POBUDZA MNIE MOCNO, ŻEBYM WAM POSTAWIŁ WYZWANIE DO ZWIĘKSZENIA WASZEJ WIARY. Poproś Pana, żeby ci przebaczył twoją niewiarę i wypełnił twoją duszę pewnością, że On jest gotowy, aby odpowiedzieć na twoją szczerą modlitwę i dać ci więcej niż prosisz.

Czy chcesz wzrostu swojej wiary? Kiedy będziesz się znowu modlił, skorzystaj z następujących wersetów Pisma, aby porozmawiać z Panem. On się nie zaprze Swojego Słowa. Uchwyć się tych słów:

  • Psalm 62:8
  • Psalm 91:4
  • Psalm 56:3
  • Przypowieści Salomona 30:5
  • Jeremiasz 29:10-14

Trzymaj się przez wiarę! On ci odpowie i to wkrótce.