PRZESTAŃCIE I POZNAJCIE

Po tym, kiedy Słowo Boże mówi, że to Bóg ucisza wojny, dodaje: „Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg....” (Psalm 46:11).

Hebrajskie słowo „Uciszyć się”, to raphah, co oznacza przestać, zostawić, stać się słabym i kruchym. Pochodzi od rdzenia rapha, co oznacza naprawiać i scalić ręką lekarza.

Słowo Boże jest konkretne. On ucisza wojny, a póki nie skończy Swojego dzieła, my mamy zaprzestać naszych wysiłków, oddać wszystko w Jego ręce, wyznać nasze słabości i powierzyć naszą przyszłość w ręce Chrystusa, naszego Najwyższego Lekarza.

Kochany wierzący, czy twoje wewnętrzne konflikty rozdzierają cię? Możesz być szturchany przez szatana, ale on nie może ci zaszkodzić ani cię zniszczyć. Prawdopodobnie jesteś przygotowywany na głębszą relację pod krzyżem, byś był gotów na większą służbę dla Boga.

Jesteś jak Piotr, który był obdarty ze wszystkiego przed zesłaniem Ducha Świętego. Widzisz tego wielkiego człowieka, chodzącego bez celu po wzgórzach Judei – upadł na dno. Kiedyś Piotr chodził po wodzie i pomagał cudownie nakarmić tłumy. Widział rzeczywistą chwałę Bożą i był błogosławionym, prominentnym, użytecznym i kochającym Chrystusa sługą. Ale strasznie zgrzeszył, zapierając się Pana tak, jak niewielu innych, a potem gorzko płakał, myśląc, że utracił zbawienie i swoją służbę.

„Co się ze mną stało?” – musiał pytać siebie ciągle na nowo. „Dlaczego nie miałem siły, kiedy byłem kuszony? Dlaczego nie miałem moralnego kręgosłupa – nie potrafiłem sprzeciwić się nieprzyjacielowi? Dlaczego to ja musiałem tak upaść? Jak mąż Boży mógł zrobić Panu coś tak strasznego? Jak mogłem głosić innym, kiedy sam w kryzysie nie miałem siły?”

Bóg nie spowodował upadku Piotra, ale z tego powstało wielkie dobro. Była to część obdzierania męża Bożego – pokazanie, co było w nim głęboko zakorzenione. Tylko upadek mógł ujawnić pychę i pewność siebie. Upadek złamał Piotra i pokazał mu jego potrzebę absolutnej zależności od Pana we wszystkim, włącznie z Jego czystością i sprawiedliwością.

To w cieniu krzyża zwyciężymy nasze największe pokusy i upadki, a potem dostępujemy zmartwychwstania!