ŻYCZLIWOŚC NA CAŁE ŻYCIE - Gary Wilkerson

Czy Bóg okazuje życzliwość, błogosławi obficie i zsyła Swoją łaskę na głodne i oczekujące serca? Odpowiedź brzmi tak – a obraz tego widzimy w historii o narodzeniu Chrystusa.
Anioł ukazał się Marii, zwiastując zdumiewające wydarzenie, które miało mieć miejsce w jej życiu: „A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, znalazłaś łaskę Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie” (Łk 1:26-29, podkreślenie moje).
Bibliści mówią, że w tym czasie Maria była młodą nastolatką. Wyobraźcie sobie, jak dziwne było dla niej to spotkanie. Oto prosta dziewczyna z nieznanej wioski i rodziny, a przychodzi do niej potężny anioł i ogłasza, „Bądź pozdrowiona, znalazłaś łaskę!”
Potem przekazał niesamowite ogłoszenie: „Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego (1:30-32, podkreślenie moje).
Ludzie często trzęsą się ze strachu, kiedy zobaczą anioła, ale Maria się nie bała, chociaż prawdą jest, że „zatrwożyła się” tym, co jej anioł powiedział o tej łasce. Ona żyła w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn i w jej życiu nie było żadnych dowodów łaski – ale wkrótce miała nastąpić zmiana w jej życiu i w świecie!
Może chcesz widzieć przemianę twoich okoliczności. Może zmagasz się z chorobą, napięciami w małżeństwie, zbuntowanym dzieckiem lub ruiną finansową. Tak, jak Maria, możesz otrzymać Bożą łaskę i życzliwość, i świadczyć tak, jak ona w pieśni, „Jestem błogosławiona przez Pana, bo On mnie widzi stale i we wszystkich okolicznościach. On może spowodować coś, czego nawet sobie nie potrafię wyobrazić.”
„A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją” (Łk 1:50). To obejmuje również ciebie!