SPLAMIONY MAJESTAT

Kiedy Mojżesz zszedł z góry, trzymając w rękach Dziesięcioro Przykazań, usłyszał krzyki ludzi i zobaczył ich tańczących i skaczących.
„A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec ich przeciwników … (2 Mój 32:25). Hebrajskie słowo tu użyte, jako nadzy, to para, co oznacza „rozluźnienie, obnażenie i niepohamowanie.” To wszystko oznacza „nowy początek.”
Izraelici mówili, „Sprawy nie idą tak, jak powinny. Mamy już dość tej walki i oczekiwania na Boga. Dlatego teraz będziemy się bawić. Odrzucamy to, co stare! Chcemy nowej wolności, nowego początku – i chcemy tego już teraz.
Nagość w Biblii oznacza też - nie mieć tarczy do walki. Każdy mężczyzna, który nie miał tarczy, był uznawany za nagiego. Rzeczywiście ci Izraelici byli dosłownie nadzy – obnażeni i tańczący przed złotych cielcem – ale musieli też rozluźnić swoją czujność.
Czy możesz sobie wyobrazić ich wrogów, Amalekitów, patrzących w dół z okolicznych gór? Kiedyś Amalekici drżeli na widok Izraela. Bóg wlał w ich serca strach przez Jego ludem, ale teraz widzieli, jak Izrael odkłada swoją zbroję i obnaża się.
Amalekici zaczęli śmiać się i szydzić, „Popatrzcie na nich. Oni są tacy, jak my! Ich Bóg nie ma mocy, a oni Mu nie ufają. Widzicie? Oni odrzucają swoje proste drogi. Chcą się bawić i ucztować tak, jak my. To ma być świętość! Taka hipokryzja.”
W tym jednym akcie obnażenia Izrael poniżył swojego Boga w oczach bezbożnych. Sprawili, że Pan wygląda na okrutnego, beztroskiego i bezbronnego. Oni poniżyli Jego majestat, Jego honor i Jego wszechmoc. Nie byli już przykładem dla świata.
Tak właśnie postępujemy, kiedy zrzucamy nasze szaty wiary i odrzucamy naszą ufność w Bogu. Bez dziecinnej ufności w Bogu, chrześcijanin stoi nagi przed światem – wystawiony na wszelkie wątpliwości, strachy i niewiarę.