PO SUCHEJ ZIEMI

Bóg powiedział do Mojżesza, kiedy dzieci Izraela były w Egipcie, " Powiedz synom Izraela, aby zawrócili i rozłożyli się obozem pod Pi-Hachirot, między Migdolem a morzem, naprzeciw Baal-Safon. Będziecie obozować naprzeciw niego nad morzem" (2 Mojż. 14:2). Bóg oznajmiał, że poprowadzi ich do nowego miejsca.
Bóg ich prowadził poprzez skaliste tereny i kiedy ich prowadził, widzieli z dala Morze Czerwone. Ale kiedy dotarli na plażę, uświadomili sobie, że są stłoczeni w bardzo małym miejscu, a po jednej stronie są skały, a po drugiej wody.
Faraon popatrzył na ich lokalizację i powiedział z zadowoleniem, "Oni są stłoczeni i są pod ścianą." Bóg ich tam poprowadził, ale Izraelici na pewno nie byli z tego powodu szczęśliwi.
Czy Bóg ciebie kiedyś powołał do miejsca, które według ciebie było ostatnim miejscem na ziemi, w jakim chciałbyś być? Mojżesz, który nie był silnym przywódcą militarnym aż do tego punktu i brał udział tylko w nielicznych walkach, był na tyle mądry, żeby rozpoznać ich niebezpieczną pozycję: "Nie jestem pewny czy jesteśmy w dobrym miejscu jeżeli chodzi o obronę militarną. Właściwie to jesteśmy w pułapce!"
Tak, Mojżesz i Izraelici byli w trudnym miejscu, ale Bóg miał otrzymać chwałę z tej sytuacji. Bóg często pozwala nam znaleźć się w miejscach wyzwań, ponieważ ma plan dla nas. Kiedy myślimy, że jesteśmy złapani plecami do ściany, Bóg mówi, "To będzie dla Mojej chwały."
Czy czujesz się stłoczony, osaczony, beznadziejny? W tym trudnym miejscu zrób krok wiary i powiedz, "Boże, będę Ci posłuszny bez względu na cenę." Kiedy tak się dzieje, to stoisz na krawędzi oglądania Bożego działania w twojej sprawie.
Znacie resztę historii Mojżesza i Izraelitów: Bóg spowodował rozstąpienie się Morza Czerwonego i Jego dzieci przeszły na drugą stronę po suchej ziemi. To było niesamowite zwycięstwo!