ZAUFAJ JEGO MIŁOŚCI I ŁASCE

Jeżeli chcesz, by pokój Boży rządził w twoim życiu, musisz zrezygnować z kilku rzeczy:
  • Przestań obmyślać, jak Bóg to załatwi
  • Przestań się martwić i trwożyć (Flp 4:6: „Nie troszczcie się o nic”)
  • Przestań tłumaczyć Bogu, co jest dla ciebie właściwe
  • Przestań myśleć, że jesteś nieudacznikiem i nie możesz podobać się Bogu.
Jedną z najbardziej skutecznych pułapek szatana, okradającą chrześcijan z pokoju, jest przekonanie ich, że muszą zmagać się w ciele, by podobać się Bogu. On nastawia to na mnie cały czas!
Czasami, kiedy potrzebuję cichego miejsca na modlitwę, jadę na góry. Byłem tam niedawno, patrząc na zielone pola i lasy,  ciesząc się obecnością Pana. Nie wiadomo skąd, naszły mnie myśli, że nie robię nic dla Pana.
Wołałem, „Panie, nie osiągam wiele dla Twojego królestwa. Tylko się modlę, otrzymuję słowo na kazania, potem wygłaszam je w kościele. Cały świat zdąża do piekła, a ja nic dla Ciebie nie robię.”
Czy takie myśli też ciebie kiedyś nachodziły? Robisz wszystko, co wiesz, że podoba się Panu, a mimo tego nie czujesz się święty. Ja tak się czułem, a właściwie nigdy nie czułem się święty…  nawet w najlepszych chwilach. Nawet wtedy, kiedy głoszę pod namaszczeniem Ducha Świętego.
Może zapytasz,  „Ty, bracie Dawidzie? Czasem czujesz, że niewiele robisz dla Boga?” Tak! Diabeł przychodzi i powoduje, że czujemy się niegodni, niespełnieni i tracimy nasz pokój, poddając się takim niedobrym uczuciom.
Posłuchaj modlitwy Pawła za ciebie: „A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (Rz 15:13).
Zaufaj Jego dobroci. Wierz w Jego miłość i łaskę i nie oskarżaj Go, że jest zagniewany lub zdenerwowany na ciebie, lub że nie mówi do ciebie. Niech Jego pokój mieszka w twoim sercu i rządzi całym twoim życiem.