ROZNIECAJ DAR BOŻY - Carter Conlon

Paweł powiedział do Tymoteusza "Z tego powodu przypominam ci  abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich" (2 Tym. 1:6).
Moje słowo do ciebie jest takie samo: rozniecaj dar Boży. Kiedy Bóg położył na ciebie Swoją rękę, to złożył w tobie depozyt - zdolność do robienia tego co nadprzyrodzone.
A więc jak się roznieca ten Boży dar? Rozpoczyna się od powiedzenia, "Panie, chcę tego! Chcę, aby moje życie było tym, do czego je powołałeś. Nie chcę po prostu wmieszać się w społeczeństwo i ostatecznie nic nie zmieniać.  Chcę mieć siłę, żeby stanąć jako naśladowca Jezusa Chrystusa."
To była moja modlitwa poprzez całe moje chrześcijańskie życie: "Panie, rozpal mnie. Zabierz mnie do innego miejsca; nie pozwól mi się stać obojętnym. Nie pozwól mi żyć na wczorajszej łasce i wczorajszym zwycięstwie. Dzisiaj jest nowy dzień; są nowi ludzie, których spotkam. Roznieć w moim sercu współczucie. Daj mi oczy, które będą widzieć ludzi tak, jak Ty ich widzisz. Nie pozwól, żebym się bał twarzy ludzi. Ty żyjesz we mnie; dałeś mi Twojego Ducha Świętego i pozostawiłeś mnie na tej ziemi, bo masz dla mnie cel - więc pomóż mi uchwycić się powodu dla którego żyję w tym pokoleniu!"
Pamiętaj, jedyna rzecz, jaka powstrzymuje prawdziwe dziecko Boże, to niewiara. Dlatego musimy prosić Boga o łaskę, aby Go czcić i w pełni korzystać z tego depozytu, jaki nam dał. W ten sposób dusze będą dotykane - kiedy będą widzieć realność Jezusa Chrystusa żyjącego w nas!

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.