TWOJE CICHE ZAUFANIE

„Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu” (Jer 17:7-8).
W wierszu ósmym widzimy, że ten, kto zaufał Bogu w trudnych czasach, jest „zasadzony.” Jest głęboko zakorzeniony, stabilny i owocny, zawsze zielony, ze świeżym życiem. Kiedy sprawy w jego życiu stają się suche i kłopotliwe, nie będzie się bał.
Taki człowiek mówi, „Jezu, ja nie oczekuję, że jakiś człowiek mnie z tego wyciągnie. Zwracam się tylko do Ciebie! Ty jesteś moim jedynym stróżem, moją jedyną nadzieją i oczekuję, że Ty dasz mi siłę i przeprowadzisz mnie do zwycięstwa.”
Pan pragnie takiej wiary u nas każdego dnia. Może mówisz, „Ależ bracie Dawidzie, ja dalej jestem bez pracy i jest naprawdę ciężko.” Jednak ja muszę wierzyć w to, co czytaliśmy w Bożym Słowie: „Zaufaj Mi, a będziesz błogosławiony.”
Może odpowiesz, „Ale ja nie wiem, co robić. Sztorm naciera na mnie i wygląda to na zupełnie beznadziejne. Nie widzę nawet znaku pomocy i wyzwolenia.” Na to wszystko Bóg mówi, „Moje dziecko, zaufaj Mi, a będziesz błogosławiony.”
Może masz doświadczenia w rodzinie, w biznesie lub zaopatrzeniu, ale jeżeli dalej położysz całkowitą ufność w Jego Słowie i Jego wierności, Bóg obiecał cię błogosławić. On nie może kłamać!
Kiedy przychodzi upał, nie będziesz się martwił. Kiedy wieją wiatry, będziesz mocny. Dlaczego? Bo nauczysz się ufać Mu pomimo twoich denerwujących okoliczności. Będziesz zielonym drzewem, wydającym obfity owoc ufności, a wszyscy wokół ciebie też zdobędą nadzieję i zachętę, widząc twoje ciche zaufanie.