JEGO REFLEKTOR - Gary Wilkerson

Jeżeli odczuwasz, że Bóg mówi do twojego serca o czymś, co dla ciebie przygotował – być może coś czego przedtem nie wiedziałeś, lub o spełnieniu długo oczekiwanej obietnicy – mogę ci powiedzieć z całą mocą, „Przygotuj się na sprawdzanie twojego serca.”
Może przeżywałeś wielkie błogosławieństwa i masz wiarę, że bez względu na to, jak sprawy wyglądają, najlepsze dopiero przyjdzie. To mówi twoja wiara – ten rodzaj wiary, który mówi, że Boża wizja jest zawsze większa, niż nasze marzenia. Kiedy Bóg powołał nas, byśmy założyli kościół, którego teraz jestem pastorem, nie mieliśmy pojęcia, jak On nas użyje. Ale nie  minął żaden tydzień, żeby ktoś nie oddał swojego życia Jezusowi.  Kiedykolwiek rozdajemy żywność dla ubogich, często pytają nas, „Dlaczego to robicie?” My odpowiadamy, „To z powodu Jezusa.” I wiele ludzi oddaje Jemu życie.
To wszystko dzieje się w cudowny sposób. Ludzie Go znajdują i szybko dorastają jako wierni uczniowie, wzrastając w poznaniu Boga. To jest zdumiewające.! Ja wierzę, że będziemy oglądać jeszcze większe rzeczy. Jestem przekonany, że Bóg będzie się objawiał jeszcze mocniej – nie tylko w zbawieniu, ale też w wychodzeniu na zewnątrz, w pomaganiu biednym i wywieraniu wpływu na miasto.
Ale tu jest trudna część: Często, kiedy jesteśmy na początku największego działania Boga w naszym życiu, On nas prosi, byśmy sprawdzali nasze serca i zobaczyli, co On chce czynić w nas, Stajemy się nawet bardziej świadomi, że nasza sprawiedliwość jest jak brudna szata i potrzebujemy jego łaski.
Ja chcę, by nic nie przeszkadzało w tym, czego On pragnie dla mnie i jestem pewien, że wy też. Sprawdź dzisiaj swoje serce i pozwól, by Jego reflektor oświetlił i osądził każdą dziedzinę, która Jemu się nie podoba. Pokutuj i przyjmij Jego łaskę, a potem raduj się, widząc cuda, które On będzie czynił w tobie i przez ciebie!