MOJE NAJWAŻNIEJSZE PRZESŁANIE - Nicky Cruz

Moja pierwsza książka Run Baby Run (Nicky Cruz Opowiada), to historia o tym, jak Bóg zbawił mnie z życia nienawiści i przemocy w gangach ulicznych Nowego Jorku. Ta książka dalej się sprzedaje, usługując stale najbardziej beznadziejnym i cierpiącym w naszym społeczeństwie.
Po Run Baby Run napisałem wiele innych książek, chcąc pokazać przemoc i beznadziejność życia w centrum miast. Każda oferuje konkretne rozwiązanie tych problemów, a Pan łaskawie błogosławił te wysiłki. Z tym poselstwem nadziei zdołaliśmy dotrzeć do milionów.
W ostatnich kilku miesiącach Bóg dał do mojego serca nowe poselstwo nadziei, oraz głębokie pragnienie, by tym się dzielić. To poselstwo mówi o wolności i duchowej obfitości; o prowadzeniu życia w całkowitej łączności z Jezusem; o przełamywaniu naszych ziemskich ograniczeń i wywieraniu potężnego wpływu na otaczający nas świat. To jest o tobie i o mnie, kiedy wreszcie znajdujemy nasze miejsce w Bożym, cudownym królestwie na ziemi. To o patrzeniu na ludzi tak, jak patrzy Bóg. Nade wszystko chodzi o nauczenie się raz na zawsze, jak posiąść ponadnaturalną siłę Ducha Świętego i pozwolić Mu, by uwalniał Jego mądrość i moc w nas. Będziemy przeżywać wielką przemianę, odkrywając i przyjmując Bożą niepojętą i niezmierzoną moc w naszym życiu.
„Ja przyszedłem, by miały życie i obfitowały” (J 10:10).
Dzisiaj świat już nie przyjmuje systemu wierzenia opartego na tradycji i samozadowoleniu – chodząc do kościoła tak, jak to zawsze robiliśmy. Następna generacja albo zobaczy działającą w ich życiu, realną moc Bożą, albo nie będą chcieli naszych kazań i nie będą zainteresowani naszym Zbawicielem. Oni chcą widzieć zgodność naszego życia z naszą wiarą. Jeżeli tego nie będzie, odrzucą nas, jak również naszego Pana.

Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.