PRAWDZIWY POKÓJ, FAŁSZYMY POKÓJ

„W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni” (Kol 3:15).
Ten jeden werset zawiera niesamowity nakaz; całe ciało Jezusa Chrystusa zostało powołane przez Boga, by Jego pokój rządził naszymi sercami, umysłami i ciałami! Pokój Boży ma być panem nad wszystkim. Jeżeli był czas, że to powinno być widoczne, to jest to dzisiaj, w obecnej godzinie niepokoju i zamieszania!
Pan polecił pierwszemu kościołowi, by pozwolili na to, by Jego pokój kierował ich życiem, bo On wiedział co nadejdzie i chciał ich na to przygotować. W ciągu zaledwie kilku lat byli prześladowani, nawet torturowani. Przeżyli utratę domów, konfiskatę wszystkich ziemskich dóbr i ataki wściekłych ludzi, którzy myśleli, że zabijając ich, robią przysługę Bogu. Bóg to wszystko przewidział i na to ich przygotowywał. „Musicie być ugruntowani w Moim pokoju, byście mogli przetrwać te niesamowite zmiany.”
Dzisiaj wiele kościołów ogarnia fałszywy pokój, który zawiedzie w nadchodzących trudnych dniach. Mojżesz nazwał uparty Izrael „samo-błogosławionym”, co oznaczało okłamujący sam siebie. Ostrzegał Izrael, że przyjdzie przekleństwo na wszystkie bezbożne i nieposłuszne dzieci Boże, które żyją w bałwochwalstwie. Oni przykrywali swoje grzeszne drogi fałszywym poczuciem pokoju: „Który by, słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, błogosławił samego siebie w swoim sercu, mówiąc: Dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości swego serca” (5 Mojż. 29:18).
Mojżesz opisuje dziecko Boże, które postanawia zaspokoić swoje pożądliwości do złego przez wynajdowanie łagodnej doktryny, która mu mówi, że jest zbawiony, idzie do nieba – chociaż ciągle grzeszy. Taki mówi do siebie, „Będę robił to, co ja chcę, a i tak nie utracę pokoju w moim sercu..” To fałszywy pokój!
Bez względu na to, co stanie się w Ameryce lub innych narodach świata, żadna siła z piekła nie obrabuje cię z pokoju Bożego w Chrystusie Jezusie, który On zaszczepi w twojej duszy. Boży ludzie będą rządzeni Jego pokojem. Prawdziwym pokojem!
Niech prawdziwy pokój rządzi w waszych sercach!