BEZUŻYTECZNE ZMAGANIE SIĘ

Wszyscy możemy powiedzieć, "Jestem odkupiony przez krew mojego Zbawiciela, ale jeszcze nie osiągnąłem pełni. Śpiewamy i wykrzykujemy uwielbienie dla Boga, ale wielu z nas nadal zmaga się, aby się Jemu podobać.
Możesz odnosić okazjonalne zwycięstwa i czuć się tak dobrze z tego powodu. Mówisz sobie, "Udało się. Wiedziałem, że jeżeli przyłożę do tego moje serce i umysł, to odniosę zwycięstwo." Twoją tendencją jest to, żeby się czuć dumny z tego, co zrobiłeś i wtedy chodzić i osądzać innych, którzy nie odnoszą zwycięstwa.
Kiedy byłem młodszy, jeżeli potrzebowałem zwycięstwa czy czegoś innego, to przekonywałem samego siebie, "Zrobię to nawet gdyby mnie to miało zabić." I wydawało się, że tak rzeczywiście może być! Minął może miesiąc lub dwa i ja sobie myślałem, "Te pożądliwe rzeczy już są za mną. Jestem wolny!" Ale zawsze okazywało się to częściowym zwycięstwem i ogarniało mnie zniechęcenie.
"Ach Boże," wołałem, "Błagałem Ciebie, żebyś mnie uwolnił, ale tak się nie stało. Te uczucia są nadal we mnie." I wtedy obwiniałem Boga.
Co się działo? Byłem tak bardzo zajęty zmaganiem się w ciele, żeby być sprawiedliwy, że utraciłem zrozumienie prawdziwej sprawiedliwości - jedynej sprawiedliwości przyjmowanej przez Ojca - to jest Jego Syna, Jezusa. Kiedy staniemy przed Ojcem, On nas przyjmuje tylko przez Chrystusa, poprzez Jego sprawiedliwość i zwycięstwo.
Może się zastanawiasz, "Co muszę zrobić?" Po pierwsze, przestań słuchać kłamstw diabła. Po drugie, stań na swoich duchowych nogach i zacznij ogłaszać, "Przez wiarę w krew Jezusa przyjmuję sprawiedliwość Chrystusa." Potem raduj się!
" W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów" (Kolosan 1:14). Odkupienie po prostu znaczy "Uwolnienie" i my zostaliśmy uwolnieni  przez drogocenną krew Jezusa. Możemy stanąć przeciwko każdemu oskarżeniu i powiedzieć, "Szatanie, oskarżałeś mnie ostatni raz. Moja Biblia mówi, że jestem odkupiony ponieważ wierzę w to, co Jezus uczynił dla mnie na krzyżu."