JESTEŚ NIEGODNY - KŁAMSTWO DIABŁA

Kto ci mówi, że jesteś niegodny, bez wartości, bezużyteczny, nie nadający się dla Boga? Kto ci przypomina, że jesteś słaby, bezradny i całkowicie do niczego? I kto ci mówi, że nigdy nie osiągniesz Bożych standardów?
Kto mówi członkom grupy uwielbiającej, że nie są godni śpiewać uwielbienia w domu Bożym, albo muzykom, że nie są godni grać uwielbienia na instrumentach? Kto mówi porządkowym, starszym, nauczycielom Szkółki Niedzielnej, wolontariuszom, ludziom w ławkach, że są niegodni?
To nie jest tajemnica. Wszyscy wiemy skąd pochodzą te głosy - od samego diabła. On chce cię trzymać w przekonaniu, że Bóg się na ciebie gniewa.
Diabeł, oskarżyciel braci przypomina ci każdy grzech i upadek. Mówi ci: "Bóg nie może ciebie używać dotąd, aż to wszystko rozwiążesz i zasłużysz sobie, żeby być godnym." Nie daj się złapać w to kłamstwo z czeluści piekła.
Wielu ludzi czytających to przesłanie zostało przekonanych przez diabła, że są niegodni, aby Bóg mógł ich kiedykolwiek użyć. Czy to opisuje ciebie? Może czujesz się niegodny żeby nawet się nazywać dzieckiem Pana. Patrzysz na swoje życie  i widzisz brak stabilności i zawód.
Pozwól, że ci coś wyznam: Ja nigdy się nie czułem godny mojego najwyższego powołania jako kaznodzieja. Poprzez wszystkie lata mojej służby dla Pana byłem atakowany oskarżeniami, że nie jestem godny, aby przemawiać dla Boga, głosić kazania, nauczać innych, być liderem.
Tak więc prawda jest taka, że nie jestem godny pisać tego przesłania, a ty nie jesteś godny, aby podnosić swoje ręce do góry w uwielbieniu dla Boga. Widzicie, nikt nie jest godny - nie w naszej ludzkiej sile i mocy! Ale Jezus nam powiedział, "Ja was czynię godnymi."
"Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, wielu może dostąpić usprawiedliwienia" (Rzymian 5:19).