NIEZAŁATWIONE SPRAWY

Biblia przedstawia nasze wysiłki, aby podobać się Jemu w naszym ciele: " bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu" (Rzymian 10:3). Próba ustalenia naszej własnej sprawiedliwości jest to właściwie praca naszego ciała!
Próba podobania się Bogu w naszej ludzkiej sile okrada nas z naszej radości i pokoju z Nim. Wszelkie zwycięstwa będą na krótką metę i znowu wpadniemy w pokusę. Nieprzyjaciel będzie nas nadal niepokoił, a nasze rozmowy z nim mogą wyglądać mniej więcej tak:
Szatan szepce, "A co z twoim grzechem, który popełniłeś wczoraj? Jesteś winien!"
"Nie" odpowiesz, ja już prosiłem o przebaczenie za to. To wszystko jest pod przykryciem krwi i prosiłem Boga, żeby sprawił we mnie nienawiść do tego grzechu, aby mnie zachował od popełnienia go znowu."
"Ale jesteś nadal kuszony."
"Prawda, ale Jezus zapewnił mi drogę ucieczki. Jego Słowo mówi, że będę w stanie znosić pokusy i że On mnie wyrwie" (zobacz 1 Kor. 10:13).
Szatan upiera się, "W twoim życiu są nadal niezałatwione sprawy."
Kiedy oskarżyciel wyciąga "niezałatwione sprawy" - jakąś wojnę, która nadal się w tobie toczy - możesz odpowiedzieć tym fragmentem Pisma: " I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były,  teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych" (Kolosan 1:21-22).
Nawet kiedy Go zawiedziemy, Bóg nas kocha; szuka nas i jedna ze Sobą. Kocha nas nawet kiedy my się zmagamy i poprzez Chrystusa mamy z Nim pokój.