FLIRTOWANIE Z GRZECHEM

Bezbożni zawsze byli wyzuci z prawdy - pogardzali nią, deptali ją, wyszydzali ją z pogardą. Widziałem przykład tego w gazecie New York Post, kiedy jeden pisarz butnie oświadczył: "Teraz nauka zastąpiła wiarę."
Największym zmartwieniem dla Pawła zawsze było to, kiedy ci, którzy poznali prawdę, wyznawali swoją wiarę w Chrystusa, ale flirtowali z grzechem. "Którzy przemienili prawdę Bożą w kłamstwo . . . dlatego Bóg wydał ich na łup sromotnych namiętności" (Rzymian 1:25-26).
Inni trzymani w więzach swoich pożądliwości zwrócili się do fałszywych nauczycieli, próbując znaleźć pokój. Skończyło się tym, że przyjęli "godne potępienia herezje . . . i wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona" (2 Piotra 2:1-2).
Wszystkie kazania Pawła na temat odstępstwa i Antychrysta były skierowane na takich cielesnych chrześcijan. Nie były one kierowane do bałwochwalców Rzymu, pogańskich Greków, pogańskich plemion w nieznanych miejscach. Nie, on chciał, żeby to było czytane w kościołach, bezpośrednio dla wierzących!
Widzicie, Paweł wzywał lud Boży wszędzie do miłości prawdy - żeby jej szukali, studiowali i byli jej posłuszni. Pisał w istocie, "Niech prawda będzie waszym przewodnikiem! Proście Ducha Świętego, żeby wam dał oczy, które ją widzą, uszy które ją słyszą i serce, żeby ją kochało. W przeciwnym razie otworzycie się na zwiedzenie i uwierzycie kłamstwu. Szatan będzie w stanie wprowadzić was w kult Antychrysta!"
Biblia mówi, że przed samym powrotem Jezusa szatan będzie się starał zwieść nawet wybranych, jeżeli to będzie możliwe. Nie będzie miało znaczenia to jak długo chrześcijanin chodził z Jezusem, będzie on spotykał takie pokusy, jakich nigdy dotąd nie miał w swoim życiu. Nawet najmocniejszy wierzący będzie kuszony, żeby zwątpić w Bożą wierność i nie ufać Jego Świętemu Słowu.
" Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych" (Mat. 24:24).